Het tabblad ‘Acceptant Activiteit’

De pagina ‘Autorisatiegeschiedenis’

Op de pagina ‘Autorisatiegeschiedenis’ kunt u historische autorisatiegegevens opzoeken en bekijken. Een autorisatie is in eerste instantie enkel zichtbaar op de pagina ‘Recente Autorisaties’. Na een vertraging van maximaal 48 uur, wordt de autorisatie zichtbaar op de pagina Autorisatiegeschiedenis’. De autorisatie blijft een tijd zichtbaar op de pagina ‘Recente Autorisaties’ en de pagina ‘Autorisatiegeschiedenis’. Om te voorkomen dat de autorisatiedatabase te groot wordt, worden de autorisaties na een bepaalde periode gewist en zijn ze niet langer zichtbaar op de pagina ‘Recente Autorisaties’. Wel blijven ze zichtbaar op de pagina ‘Autorisatiegeschiedenis’.

  Er wordt een melding weergegeven wanneer de zoekopdracht meer dan 10.000 resultaten oplevert. De pagina toont enkel de eerste 10.000 lijnen. De download zal alle lijnen bevatten.

A46-NL.jpg

A47-NL.png

Veld Beschrijving
Kaartnr. Kaartnummer (verborgen voor eerste zes en laatste vier cijfers).
Vervaldatum MMYY Vervaldatum kaartnummer.
Bedrag De munteenheid en het bedrag van de transactie in het verkooppunt.
Autorisatiecode Autorisatiecode.
Auth Datum Autorisatiedatum en -uur.
Resp Code Een vrije beschrijving van de antwoordcode.
Int RC De 3-cijferige interne responscode van OmniPay. Zoek de tekst in het veld ‘Resp Code’ voor een beschrijving.
Ext RC De externe ISO 8583-responscode met twee karakters die u van de uitgever hebt ontvangen (of van de vervangende verwerking door Visa of Mastercard). Blanco indien het autorisatieverzoek niet werd doorgestuurd naar het kaartsysteem voor een respons (omdat de autorisatieswitch het verzoek heeft afgewezen).
R(eversed) Bevat het karakter ‘R’ indien de autorisatie werd omgekeerd. Blanco indien niet omgekeerd. Het veld is blanco voor autorisaties die werden omgekeerd nadat ze naar de autorisatiegeschiedenis werden gekopieerd.
POS Entry Mode De invoermethode van het verkooppunt. Stemt overeen met ISO 8583, veld 22. De meest voorkomende waarden zijn:
 • 010 tot 019: pin ingevoerd.
 • 020 tot 029: magneetstrip gelezen.
 • 050 tot 059: ICC (integrated circuit card, d.w.z. chip).
 • 810 tot 819: eCommerce.
 • 900 tot 909: magneetstrip gelezen en ongewijzigd doorgestuurd. Blanco indien de invoermethode van het verkooppunt niet beschikbaar is.
V(oice) ‘V’ als het een gesproken autorisatie betreft. Blanco in alle andere gevallen.
AVS Result Resultaatcode Address Verification Service (AVS), indien beschikbaar. Blanco indien niet beschikbaar.
CV2 Result 

Resultaatcode CVC2 (Mastercard) of Resultaatcode CVV2 (Visa).

Voor Visa zijn de verwachte waarden:

 • M: CVV2 overeenkomst.
 • – N: Geen CVV2-overeenkomst.
 • – P: Verwerkt.
 • – S: De CVV2-code zou op de kaart moeten staan maar de handelaar geeft aan dat dat niet zo is. – U: De uitgever is niet gecertificeerd of heeft Visa geen codeersleutels bezorgd.
 • U: De verstrekker is niet gecertificeerd of heeft Visa geen encryptiesleutels verstrekt.

Voor MasterCard zijn de verwachte waarden (zie MasterCard handleiding, gegevenselement 48, PDS 89):

 • Y: CVC1 incorrect (magneetstripfout).
 • M: Overeenkomende (correcte) CVC2-code.
 • N: Ongeldige CVC2.
 • P: Verwerking niet uitgevoerd.
 • U: Niet geregistreerd (de uitgever ondersteunt deze service niet).
Code 10 ‘Y’ als dit een autorisatieverzoek met ‘code 10’ is (handelaar wantrouwig). Blanco in alle andere gevallen.
T Kaarttype:
 • M- MasterCard
 • V-Visa
ecomm Typ Een indicator voor eCommerce-transacties. De mogelijke waarden zijn:
 • Blanco: Geen eCommerce-transactie.
 • ecomm: eCommerce-transactie.
 • VbV: eCommerce-transactie ‘Verified by Visa’.
 • UCAF: MasterCard UCAF-eCommerce-transactie.

Het is niet mogelijk Verified by Visa-transacties en UCAF-autorisaties te onderscheiden. Autorisaties van de types ‘Verified by Visa’ en ‘UCAF’ verschijnen als normale eCommerce-transacties (‘e-comm’).

Mast SLI / Visa ECI Wanneer de handelaar heeft aangeboden de transactie uit te voeren, toont dit veld de werkelijke overeenkomstige waarden voor het Visa-kaartschema ECI/MasterCard SLI. Voor Visa-autorisaties wordt de tweecijferige Visa ECI weergegeven. Voor MasterCard-autorisaties worden de eerste twee karakters van PDS 42 (indicator van het beveiligingsniveau) weergegeven.
VbV CAVV Rslt Voor autorisaties ‘Verified by Visa’ bevat dit het enkele karakter van de resultaatcode van Visa CAVV (Cardholder Authentication Verification Value). De meest voorkomende waarden zijn:
 • 2: CAVV-validation mislukt — authenticatie
 • 3: CAVV-validation gelukt — poging.
 • 8: CAVV-validation gelukt — poging (enkel voor kaarten uitgegeven in de VS).
 • D: CAVV niet gevalideerd — authenticatie.
UCAF Ind De UCAF-indicator (Universal Cardholder Authenticatie Veld) van MasterCard (van het MasterCard-autorisatieverzoek, gegevenselement 48, PDS 42/indicator beveiligingsniveau, byte 3). De mogelijke waarden zijn:
 • Blanco = geen eCommerce-transactie van MasterCard of handelaar ondersteunt geen UCAF.
 • 1 = UCAF-gegevensinzameling wordt ondersteund door de handelaar maar UCAF-gegevens zijn niet ingevuld.
 • 2 = UCAF-gegevensinzameling wordt ondersteund door de handelaar en UCAF-gegevens zijn ingevuld.
Ret Ref No. Referentienummer voor ophalen per transactie.
Subm Tran Id Transactie-ID inzender. Enkel ingevuld wanneer het overeenkomstige veld was ingevuld in het logbestand van de autorisatie.
Kaart Acceptant Naam en lokatie Dit veld wordt gebruikt in autorisatieverzoeken en aanverwante omkeerverzoeken voor alle kaarttransacties. Het bevat de informatie die nodig is om creditkaartafschriften af te drukken. De lay-out ziet er als volgt uit:
 • Subveld 1: Naam handelaar.
 • Subveld 2: Stad handelaar.
 • Subveld 3: Landcode.
Aut. bron Geeft indien bekend de bron van de informatie weer, bv. ‘OmniP’ verwijst naar ‘OmniPay Primary Authorisation Switch’, OmniS verwijst naar ‘OmniPay Secondary Authorisation Switch’, FDI verwijst naar de ‘First Data International Authorisation Switch’.
MTID De ‘Message Type Identifier’ (MTID) van het antwoordbericht volgens ISO 8583. Bv. 0110 voor een autorisatierespons.
 

 

E-Wallet Type

De mogelijke waarden zijn:
 • V : V.Me door VISA
 • S: V.Me by VISA inclusief service voor verzendadres
 • M : MasterCard PPOL/MasterPass
 • blanco : geen eWallet transactie
 

 

V.Me Additional Auth Method

Mogelijke waarden voor de autorisatiemethode Visa V.Me zijn:
 • 01: Geauthenticeerd via V.me
 • 02: Bijkomend geauthenticeerd via 3-D Secure
 • 03: Bijkomend 3-D Secure geprobeerd
 • 04: Bijkomend eenmalig wachtwoord
 • Spatie: geen V.me-transactie van Visa Europe
PPOL program data De mogelijke waarden zijn:
 • 101 : PPOL/MasterPass Remote PPOL/MasterPass
 • 102: NFC-betaling vanop afstand
 • blanco : geen MasterCard transactie
Alternative Merchant ID De specifieke handelaar-ID die de specifieke handelaar identificeert in agregatormodellen.

 

De pagina ‘Recente Autorisaties’

De pagina ‘Recente Autorisaties’ toont de autorisaties die recent werden opgeslagen op OmniPay, evenals de autorisatieswitch. Enkel de gegevens van de laatste 15 dagen zijn beschikbaar (oudere data zijn gearchiveerd). Gebruik de pagina ‘Autorisatiegeschiedenis ‘ om oudere autorisaties te bekijken.

A48-NL.jpg

Veld Beschrijving
Trace Nr. Intern spoornummer van de autorisatieswitch voor de autorisatie.
Systeem Datum De datum van de transactie in het verkooppunt.
System Time Het uur van de transactie in het verkooppunt.
Kaartnr. Kaartnummer.
Vervaldatum MMYY Vervaldatum van de kaart in het formaat maand-jaar.
Trans Valuta Transactie Munt code.
Bedrag Transactiebedrag in de overeengekomen munt.
Betaal automaatnr. Een vrije beschrijving van de antwoordcode.
Autorisatiecode Autorisatiecode.
Teruggedraaid Bevat het woord ‘ Teruggedraaid ‘ indien de autorisatie werd omgekeerd. Blanco in alle andere gevallen.
RC Antwoordcode
Vce V’ als het een gesproken autorisatie betreft, blanco in andere gevallen.
MTID De ‘Message Type Identifier’ (MTID) van het antwoordbericht volgens ISO 8583. Bv. 0110 voor een autorisatierespons.

 

De pagina ‘Geboekte transactie kosten’

De pagina ‘Geboekte transactie kosten’ brengt verslag uit over de kosten van geboekte transacties en hoe ze worden toegepast op basis van transactiebonnen en aanverwante transactiekosten.

A49-NL.jpg

Veld Beschrijving
Merchant Id Het externe handelaarsnummer.
Boekdatum De datum waarop de kosten werden geboekt.
Verander Model Geeft aan of de kosten die aanleiding gaven tot de geboekte kosten standaard of handelaarspecifieke kosten waren.
Bonnen/Slips Het aantal transacties geassocieerd met de geboekte kosten.
Service Type Het kaartservicetype waarvoor de kosten worden toegepast. Doorgaans ingesteld op Creditkaar, Debetkaart of Alle.
Capture Methode De registratiemethode(n) waarvoor de kosten worden toegepast.
Transactie gebied Kaartnetwerkregio van de transactie.
Rekeningvaluta De munteenheid van de handelaarsrekening.
Posting Charge Het type van vergoeding voor de geboekte transactiekost, bv. ‘Merchant Price Interchange’.
Charge Type Het kosttype dat wordt gegenereerd, bv. vergoeding per transactie, evaluatievergoeding, commissie, enz.
Tran. Type Het transactietype waarvoor de kosten worden toegepast (bv. Aankoop, terugbetaling (krediet), enz.).
Product De acquisitieservice waarvoor de kosten worden toegepast.
Tarief Categorie Het te gebruiken prijsmechanisme bv. ‘Interchange Plus’, ‘Pricing Plus Fees’.
Staffelniveau Het bedrag van de kosten, uitgedrukt in de munteenheid van de handelaarsrekening.
Kosten bedrag Het geboekte nettobedrag, uitgedrukt in de munteenheid van de handelaarsrekening.
Geboekt nett. bedrag Geeft aan of de kosten inclusief of exclusief de transactie zelf worden vermeld, naargelang de boekingsmethode.
Was dit artikel nuttig?
0 van de 0 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in