Het tabblad ‘Profiel’

De pagina ‘Merchant Details’

De pagina ‘Merchant Details’ onder ‘Profiel’ > ‘Merchant Details’ geeft informatie over uw handelaarsinstellingen en MID weer.

Het hoofdgedeelte van de pagina ‘Merchant Details’ geeft de volgende gegevens weer:

Veld Beschrijving
Bedrijfsnaam Naam van de onderneming van de handelaar.
Registratie Nr Registratienummer van de onderneming van de handelaar.
BTW-nummer/Belasting ID Geregistreerd btw-nummer of ondernemingsnummer van de handelaar.
Land Keuzelijst met landen.
State Als onder ‘Land’ de Verenigde Staten of Canada wordt geselecteerd, is dit veld verplicht. Het bevat een keuzelijst met de geldige staten voor het geselecteerde land.
Stad/URL/Tel nr. Stad van de handelaar/Webadres van de handelaar/Telefoonnr. van de handelaar.
Acceptant Categorie Klant Categorie Code (MCC) en beschrijving.
Retailer Category Categoriecode retailer (RCC) en beschrijving.
Rechtsvorm Ondernemingsvorm
Contactpersoon Naam van de contactpersoon op het adres van de handelaar.
Tel. contactpersoon Het servicetelefoonnummer van de handelaar.
Taal De taal van de handelaar.
Regio Geeft aan of de profielinformatie van de handelaar afkomstig is van het Masterbestand van de handelaar of van de ingediende transactie.
Credit Delta Indicator Geeft aan of er extra kosten voor de kredietdelta vereist zijn voor de handelaar.
Terugbetalings Indicator Gebruikt om te bepalen of er billbacks (geassocieerd met de verwerking van de netwerkherklassificering) worden doorgegeven aan de handelaar en hoe ze in rekening worden gebracht.
Merchant Status Huidige status van de handelaar.
Ingangssdatum De datum waarop de handelaar het OmniPay-systeem in gebruik heeft genomen.
Service Contract id/Status/Datum De verwerking van het servicecontract, toegepast voor een handelaar/status van het contract/datum van het contract.
Tarief Het klantentarief dat aan de handelaar is toegekend.
Boekmethode De boekingsmethode die aan de handelaar is toegekend.
Uitbetaalmethode De betaalmethode die aan het servicecontract van de handelaar is toegewezen.
Uitbetaalniveau Geeft aan of de account op facturatieniveau zit.
ID van hoger niveau Het bovengeschikte klantennummer.
Parent Trade Name De bovengeschikte handelsnaam.
Aanmaken afschrift Geeft aan of er een afschrift moet worden gegenereerd voor deze rekening.
Type afschrift Het type van afschrift dat voor de handelaar moet worden gegenereerd.
Type afschrift Intern accountnummer.
Ingangsdatum rekening Datum waarop de eerste transactie op de momenteel geselecteerde rekening werd geboekt.
Huidig saldo Het saldo van de momenteel geselecteerde rekening.

 

Meer details over de handelaar vindt u op de volgende:

  • Bankinformatie
  • Addresen
  • Betaalproducten
  • Betaalautomaten
  • Referenties

 

De pagina ‘Rekening tarieven’

De pagina “Rekening tarieven” geeft de kosten van de actieve rekening weer die is gekoppeld aan de momenteel geselecteerde handelaar. De naam, het bedrag en de frequentie waarmee de vergoeding in rekening wordt gebracht worden allemaal weergegeven. Er kunnen nul, een of meer vergoedingen aan de rekening van de handelaar zijn gekoppeld. Dit hangt af van uw contract bij acquiring.com.

De weergegeven rekeningvergoedingen kunnen de standaardvergoedingen zijn die aan het servicecontract zijn gekoppeld of specifieke vergoedingen voor uw situatie die de standaardvergoeding vervangen. Alleen de vergoedingen die momenteel aan uw handelaar-ID (MID) zijn gekoppeld, vindt u terug op deze pagina.

Het tabelformaat van de pagina stelt u in staat de breedte van de kolommen te wijzigen, te sorteren op een bepaalde kolom en de volgorde van de kolommen te wijzigen. Het tabelformaat keert terug naar de standaardwaarden bij het vernieuwen van de pagina en de gegevens kunnen worden gedownload in Excel- of CSV-formaat.

A29-NL.PNG

Veld Beschrijving
Vervaldatum De datum waarop de vergoeding verlopen zal zijn.
Tariefnaam De beschrijving van de transactie die op de rekening van de handelaar zal worden geboekt.
Initieer bron De toestand die de vergoeding veroorzaakt.
Rekening Type Het rekeningtype dat aan de vergoeding is gekoppeld.
Comm. Valuta De munteenheid van het bedrag van de basis-, minimum- of maximumvergoeding.
Re. Valuta De munteenheid van de rekening die aan de vergoeding is gekoppeld.
Percentage Indien dit percentage niet nul is, geeft het aan welk percentage van het transactiebedrag in rekening moet worden gebracht.
Base Indien dit niet nul is, geeft het aan welk basisbedrag in rekening moet worden gebracht.
Min. Indien dit niet nul is, geeft het aan welk minimumbedrag in rekening moet worden gebracht. Dit bedrag zal in rekening worden gebracht als het berekende percentage minder is dan het gespecificeerde minimumbedrag.
Max. Indien dit niet nul is, geeft het aan welk maximumbedrag in rekening moet worden gebracht. Dit bedrag zal in rekening worden gebracht als het berekende percentage meer is dan het gespecificeerde maximumbedrag.
Initieer hoge waarde Kan worden gebruikt in combinatie met de triggerbron om de voorwaarde te definiëren die de vergoeding in gang zet, maar is alleen in bepaalde gevallen relevant, bv. indien de activiteit lager is dan een vooraf gedefinieerde hoge waarde, kan een minimumverwerkingsvergoeding worden gegenereerd.
Trigger Low Value Kan worden gebruikt in combinatie met ‘Trigger Source’ om de toestand te definiëren die de vergoeding veroorzaakt. Dit is slechts in bepaalde gevallen relevant.
Tariefwijze Geeft aan of de vergoeding gegenereerd of onderdrukt wordt.
Fee Level Geeft het niveau aan waarop vergoedingen zullen worden gegenereerd, bv. ‘Billing’ of ‘Member’.

 

De pagina ‘Uitbetaling’

De pagina ‘Uitbetaling’ geeft de vereffenings- en betalingsinstructies weer die zijn gekoppeld aan de momenteel geselecteerde handelaarsrekening. De vereffeningsinstructies geven aan hoe de rekening moet worden vereffend.

A30-NL.PNG

De pagina ‘Uitbetalingt’ geeft ook aan of de account op facturatieniveau zit. Een bericht bovenaan de pagina geeft aan of de rekening op facturatieniveau zit. Als het facturatieniveau van de aangesloten handelaar op groeps- of subgroepsniveau is ingesteld, geeft de pagina aan dat de rekening niet op facturatieniveau zit en wordt aangegeven voor welke handelaar en rekening de facturatie plaatsvindt. De vereffeningsinstructies voor de handelaar op facturatieniveau worden getoond.

 

De pagina ‘Transactie kosten’

De pagina ‘Transactie kosten’ toont alle actieve transactiekosten die verband houden met diensten die momenteel actief zijn voor de geselecteerde handelaar. Kosten die niet handelaarspecifiek kunnen worden gemaakt (bv. aanslagkosten, grensoverschrijdende kosten) worden eveneens getoond. De weergegeven lijst van kosten kan worden verfijnd met behulp van de verschillende keuzelijsten:

  • ‘Diensten’ toont alle actieve services voor de handelaar. De standaardoptie is ‘All’.
  • ‘Transactietype’ toont de verschillende transactietypes met actieve transactiekosten. De standaardoptie is ‘All’.
  • ‘Charge Type’ toont alle actieve kostentypes voor de handelaar. De standaardoptie is ‘All’.
  • ‘Tarief Categorie’ toont alle actieve vergoedingscategorieën voor de handelaar. De standaardoptie is ‘All’. Op deze pagina vindt u enkel de kosten die momenteel van toepassing zijn voor de handelaar.

A31-NL.PNG

Veld Beschrijving
Percentage Indien dit percentage niet nul is, geeft dit veld aan welk percentage van het transactiebedrag in rekening moet worden gebracht.
Base Indien dit veld niet nul is, geeft het aan welk basisbedrag in rekening moet worden gebracht.
Tarief Valuta De munteenheid van het bedrag in de velden basis-, minimum- of maximumvergoeding.
Intern Tarief Uitleg over de gegenereerde vergoeding.
Charge Type Het kosttype dat wordt gegenereerd, bv. vergoeding per transactie, evaluatievergoeding, commissie, enz.
Product De acquisitieservice waarvoor de kosten worden toegepast.
Type De transactiesoort waarop de kosten van toepassing zijn.
Kaart Service Type Het kaartservicetype waarvoor de kosten worden toegepast. Doorgaans ingesteld op Credit, Debet of Alle.
Service Contract Het servicecontract waaronder de transactiekost werd gedefinieerd. Dit kan het servicecontract zijn dat aan de handelaar is gekoppeld of het contract voor de vrijgaveservice. Het contract voor de vrijgaveservice kan worden weergegeven.
Minimum Indien dit veld niet nul is, geeft het aan welk minimumbedrag in rekening moet worden gebracht. Dit bedrag zal in rekening worden gebracht als het berekende percentage minder is dan het gespecificeerde minimumbedrag.
Maximum Indien dit niet nul is, geeft dit veld aan welk maximumbedrag in rekening moet worden gebracht. Dit bedrag zal in rekening worden gebracht als het berekende percentage meer is dan het gespecificeerde maximumbedrag.
Capture Methode De registratiemethode(n) waarvoor de kosten worden toegepast.
Tarief Categorie Het te gebruiken prijsmechanisme bv. ‘Interchange Plus’, ‘Pricing Plus Fees’. Enkel de instelling voor ‘Commission Records’ is relevant.
Tran Munt Dit is de munteenheid van de oorspronkelijke transactie. 999 betekent alle munteenheden voor transacties.
Transactie gebied De gebeurtenis(sen) waarvoor de kosten worden toegepast.
Bereken staffelniveau Geeft het tier-niveau van de transactie weer. Indien relevant geeft dit het tier-niveau van de transactie weer.
Fee Id Doorgaans ‘nvt’. Dit veld kan worden gebruikt voor speciale prijsmechanismen, zoals ‘Interchange Pass Through’ om het prijsniveau van de handelaar in een bepaalde interchange-categorie (of ‘Fee Program Identifier’) te plaatsen.
Boekmethode Geeft aan of de kosten inclusief of exclusief de transactie worden vermeld.
Outward Fee Uitleg over de gegenereerde vergoeding voor bepaalde gevallen.
Tariefwijze Geeft aan of de kosten gegenereerd of onderdrukt worden.
Ingangsdatum De datum waarop de kosten effectief worden.
Vervaldatum De datum waarop de kosten verlopen zullen zijn.
Was dit artikel nuttig?
0 van de 0 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in