Het tabblad ‘Rapporten’

De pagina’s ‘Rapporten/Uitebetaling’ behandelen de geldbewegingen van de handelaar, d.w.z. de betalingen aan en inningen bij handelaars. De volgende verslagen zijn beschikbaar:

 • Dagelijkse Uitebetaling
 • Merchant Payment Advice

 

De pagina ‘Dagelijkse Uitebetaling’

De pagina ‘Dagelijkse Uitebetaling’ geeft een overzicht van de gecumuleerde boekingen voor een rekeningtype, een rekeningmunt en een vereffeningsperiode voor een datumbereik.

Het verslag wordt als volgt gegenereerd:

 • In het keuzemenu ‘ Uitbetaling Periode’ selecteert u een periode of selecteert u ‘All’ om boekingen ongeacht hun moment van in rekening brengen op te nemen.
 • Vink ‘All Account Types’ aan om alle rekeningen te selecteren. Als dit wordt aangevinkt, worden de keuzemenu’s ‘Settlement Period’, ‘Merchant Type’ en ‘Account Type id’ uitgeschakeld.
 • Vink ‘Ale valuta’ aan om alle munteenheden te selecteren. Als dit wordt aangevinkt, worden de keuzemenu’s ‘Uitebetaling Periode’, ‘Acceptant Type’ en ‘Acceptant Type’ uitgeschakeld. Als ‘All Acceptant Types’ niet is aangevinkt, gebruikt u het keuzemenu ‘Account Type id’ om een rekeningtype te selecteren. Het keuzemenu ‘Account Type id’ omvat alle beschikbare rekeningtypes.
 • In de velden "Datum vanaf" en "Datum naar" voert u een datumbereik in voor de zoekopdracht. Het bereik mag maximaal 31 dagen omvatten.
 • Als ‘Ale Valuta’ niet is aangevinkt, gebruikt u het keuzemenu ‘Account Currency’ om een munteenheid te selecteren. Het keuzemenu ‘Account Currency’ omvat alle munteenheden die aan de rekeningtypes zijn gekoppeld.
 • Klik op de toets ‘Zoek’ om het verslag te genereren. Wanneer ‘All Account Types’ en/of ‘Ale Valuta’ geselecteerd is, worden de gegevens horizontaal weergegeven.

A41-NL.png

A42-NL.png

A43-NL.png

Een aantal items op de pagina ‘Dagelijkse Uitebetaling’ verschijnt als hyperlinks wanneer het bijbehorende bedrag niet gelijk is aan nul. Wanneer een hyperlink voor een van de items (behalve voor ‘Daadwerk. Uitbetaling’) wordt aangeklikt, geeft een pagina zoals die op onderstaande afbeelding de transacties weer die samen het bedrag vormen.

A44-NL.png

De naam van de pagina hangt af van het item dat op de pagina ‘Dagelijkse Uitebetaling’ werd geselecteerd. Bovenaan de pagina worden de zoekcriteria vermeld die op de pagina ‘Dagelijkse Uitebetaling’ werden gebruikt.

De pagina ‘Dagelijkse Uitebetaling’ beperkt het aantal weergegeven rijen tot 300. Als er meer rijen zijn, wordt er een melding weergegeven om aan te geven dat er nog meer rijen zijn. Om alle rijen te bekijken, gebruikt u de downloadfunctie, die niet beperkt is tot 300 rijen en alle rijen downloadt. De handelaar-ID en handelsnaam zijn opgenomen in het downloadverslag voor gebruikers op handelaarsniveau.

 

De pagina ‘Merchant Payment Advice’

De pagina ‘Merchant Payment Advice’ somt alle betalingen aan en door handelaars op. De types van betalingstransacties die voor een bepaalde account worden weergegeven, zijn de types die samen het item ‘Daadwerk. Uitbetaling’ op de pagina ‘Dagelijkse Uitebetaling’ vormen.

Deze pagina kan ook worden geopend via de hyperlink ‘Daadwerk. Uitbetaling’op de pagina ‘Dagelijkse Uitebetaling’.

A45-NL.png

Om het verslag te genereren voor een specifieke MID of groep/subgroep van handelaars,
gaat u als volgt te werk:

 • Typ het handelaarsnummer in het vak ‘Banner Selection Box’ bovenaan de pagina en klik op de toets ‘Change’ naast het handelaarsnummer of selecteer een handelaar op de pagina ‘Select Merchant’.
 • In het keuzemenu ‘Uitebetaling Periode’ selecteert u een periode of selecteert u ‘All’ om boekingen ongeacht hun moment van in rekening brengen op te nemen. Deze vereffeningsperiodes zijn gekoppeld aan rekeningen en bepalen wanneer het in rekening brengen gebeurt. Het in rekening brengen kan inhouden dat men een betaling aan of van de rekening uitvoert of geld van de rekening naar een andere rekening verplaatst. De vereffeningsperiode geeft aan wanneer het in rekening brengen gebeurt (bv. dagelijks, einde maand, enz.).
 • Gebruik het keuzemenu ‘Account Type id’ om het rekeningtype te selecteren. Dit keuzemenu is niet beschikbaar wanneer een bepaalde handelaar of groep/subgroep van handelaars is geselecteerd. Voor een bepaalde handelaar of groep/subgroep van handelaars, wordt de handelaarsrekening geselecteerd in het vak ‘Banner Selection Box’ bovenaan de pagina.
 • In de velden "Datum vanaf" en "Datum naar" voert u een datumbereik in voor de zoekopdracht. Het bereik mag maximaal 31 dagen omvatten.
 • Selecteer ‘Status Betaling’ in het keuzemenu. Gebruik ‘Uitebetaling Datum’ om de resultaten tot een datum te beperken.
 • Gebruik het keuzemenu ‘Limiteer Resultsaten’ en selecteer het maximale aantal rijen dat u op de pagina wenst weer te geven. Dat verbetert de prestaties van de pagina wanneer er grote aantallen gegevensrijen bestaan voor de zoekcriteria.
 • Klik op de toets ‘Zoek’ om het verslag te genereren.
Veld Beschrijving
Valuta Munteenheid van de betaling.
Merchant ID Het externe en interne handelaarsnummer.
Naam verkoper Naam van de handelaar.
Rekening naam Bankcode.
Swift Code/BIC Swift-code.
Rekening Bankrekeningnummer.
IBAN Internationaal bankrekeningnummer.
Netto bedrag Bedrag van de betaling/inning.
Verwerkingsdatum Berekende valutadatum.
Uitbetaling Datum Elke individuele financieringsdatum wordt weergegeven als een hyperlink als de huidige boekingsdatum voor of op de financieringsdatum valt.
Status Betaling Dit zijn de verschillende status betaling:
 • N/A - De betaling is nog niet verwerkt.
 • Held - De betaling wordt vastgehouden tot de betaaldatum is bereikt.
 • Released - De betaling werd naar de bank van de handelaar verzonden.
 • Deleted - De betaling werd geschrapt.
Was dit artikel nuttig?
0 van 1 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in