Het tabblad ‘Uitbetaling’

De pagina ‘Rekening’

De Rekeningt-pagina toont boekingen op handelaarsrekeningen voor een specifiek bereik van boekingsdata. Alle monetaire items die betrekking hebben op de account(s) van de handelaar zijn te bekijken via deze pagina. Om consistente responstijden te verzekeren, is het aantal rijen op deze pagina beperkt tot maximaal 200. Indien er meer dan 200 rijen beschikbaar zijn, wordt de melding ‘Can’t show all lines from the database, shows first 200’ weergegeven. Bij het CSV-bestand geldt er echter geen beperking op het aantal rijen. Door het te downloaden, weet u zeker dat alle gegevens kunnen worden weergegeven.

A37-NL.jpg

Veld Beschrijving
Boekdatum De datum waarop het item in kwestie op de rekening werd geboekt.
Trans Type Transactietype. Voorbeeld:
  • ‘Merchant Purchase Deposit’ – gestorte aanbiedingen – gecrediteerd op de retailbetalingsrekening;
  • ‘Merchant Payments’ – een betaling aan de handelaar – gedebiteerd op de retailbetalings-rekening.

Voor brontransfertransacties en diverse aanpassingen wordt de waarde ## weergegeven in deze kolom als de operator ze in het begin van de beschrijving van het item heeft ingevoerd.

Bonnen/Slips Het aantal interne bonnummers dat wordt gedekt door het item. Bv. het aantal aankoopaanbiedingen gedekt door een enkele creditering van de retailbetalingsrekening.
Ref Nr. Een intern, 11-cijferig bonnummer van OmniPay voor de boeking.
Eerw. ‘Ja’ als het een omkering betreft. Blanco in alle andere gevallen. Bv. ‘Ja’ voor terugboekingen die oorspronkelijk in rekening werden gebracht aan de handelaar (m.a.w. terugboekingen die werden overgeboekt naar de retailbetalingsrekening van de handelaar), maar die de handelaar met succes kon verdedigen (en die vervolgens werden omgekeerd en uit de retailbetalingsrekening van de handelaar werden gehaald).
Trans. Val. De transactiemunt en het bedrag van het item in kwestie.
Trans. Bedr. Het brutobedrag dat op de rekening wordt geboekt, in de munteenheid van de rekening (het transactiebedrag wordt indien nodig omgezet in de munt van de rekening).
Rek. Bedr. Geldende kosten voor het item, uitgedrukt in de munteenheid van de rekening.
Rek. Bedr. Net. Het nettobedrag in de munteenheid van de rekening, rekening houdend met alle kosten.
Kaart Type Het type van creditkaart dat voor de transactie werd gebruikt. Dit geldt enkel voor: Aankoopstortingen door handelaars, debiteringen van handelaars, Terugboekingen.
Batchnummer Het batchnummer gebruikt om de transactie in te dienen. Dit geldt enkel voor: Aankoopstortingen door handelaars, debiteringen van handelaars. Het batchnummer wordt weergegeven als een hyperlink. Door op de hyperlink te klikken, gaat u naar de pagina ‘Processed Batches’ of ‘Processed Transactions’.
ARN Referentienummer Acquirer. Dit is enkel beschikbaar voor terugboekingen.
Addendum ARN ARN gecreëerd om een transactie te transfereren of voor diverse batchinputs.
Tarief Volgordecode Reekscode voor een transactie.
Fee Sequence Description Beschrijving van de vergoedingsreeks per reekscode.

 

De pagina ‘Afschrift’

Op de pagina ‘Afschrift’ kunt u de afschriften van de handelaar bekijken. De pagina ‘Afschrift’ geeft een reeks data weer, waaruit u de periode selecteert. Door op de hyperlink te klikken, gaat u naar het afschrift van de pagina ‘Afschrift’. Door op de hyperlink te klikken, gaat u naar de pagina ‘Afschrift’. Het afschrift wordt automatisch gegenereerd aan het einde van elke kalendermaand.

A38-NL.png

 

De pagina ‘Afschrift’

De pagina ‘Afschrift’ toont het afschrift voor de handelaar voor de geselecteerde periode.

A39-NL.png

 

De pagina ‘Rekening overzicht’

De pagina ‘Rekening overzicht’ geeft de inhoud van een afschrift weer. In het keuzemenu kunt u een bepaald afschrift kiezen om te bekijken. Het afschrift wordt automatisch gegenereerd aan het einde van elke kalendermaand en kan ook worden gedownload.

A40-NL.png

 

Was dit artikel nuttig?
0 van de 0 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in