Hoe onderneem ik actie tegen een betaling die is opgeschort?

Opgeschorte transacties worden in MyST geel weergegeven met het label "Opgeschort", en kunnen worden geïdentificeerd met settlestatus 2. Er zijn vier mogelijke uitkomsten:

  1. Actie op POS-apparaat - Als de transactie werd verwerkt met een POS-terminal, duidt dit meestal op een pre-auth. Pre-auths kunnen alleen worden uitgevoerd op het POS-apparaat zelf. Als je de benodigde auth-code hebt, kunnen pre-auths worden voltooid of geannuleerd. De volgende stappen zijn alleen van toepassing als de transactie niet verwerkt met een betaalautomaat.
  2. Accepteer - U kunt een opgeschorte transactie bijwerken tot settlestatus 1, waardoor de betaling in de volgende batch (doorgaans binnen 24 uur) kan worden afgewikkeld. Dit kan worden bereikt door met behulp van MyST of door het indienen van een TRANSACTIONUPDATE verzoek via onze API.
  3. Annuleren - U kunt een opgeschorte transactie bijwerken tot settlestatus 3, waardoor de betaling niet kan worden afgewikkeld (dit kan niet ongedaan worden gemaakt). Dit kan worden bereikt door met behulp van MyST of door het indienen van een TRANSACTIONUPDATE verzoek via onze API.
  4. Negeren - Het is niet verplicht om actie te ondernemen op uw opgeschorte transacties. Als er geen actie wordt ondernomen op opgeschorte transacties, zal ons systeem deze automatisch annuleren 7 dagen nadat ze in eerste instantie zijn verwerkt.
Was dit artikel nuttig?
0 van de 0 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in