Hoe kan ik een betaling opschorten?

Er zijn twee methoden om een betaling op te schorten:

  1. Het verzoek wijzigen - U kunt opgeven dat transacties onmiddellijk worden opgeschort nadat zij door de emitterende bank zijn geautoriseerd. Dit wordt bereikt door te specificeren settlestatus 2 op het verzoek. Bij gebruik van de MyST Virtuele terminal of Pay by Link, is er een drop-down box waarin dit kan worden gespecificeerd. Bij verwerking via Payment Pages of via onze API wordt het veld settlestatus kan worden opgenomen met waarde 2.
  2. Een transactie bijwerken - Na autorisatie maar vóór afwikkeling kunt u een eerder verwerkte transactie bijwerken naar settlestatus Dit kan worden bereikt door met behulp van MyST of door het indienen van een TRANSACTIONUPDATE verzoek via onze API.
Was dit artikel nuttig?
0 van de 0 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in