Payment Pages veldspecificatie

De volgende velden kunnen worden opgenomen in de POST van uw website naar Payment Pages.

 

Vereisten:

 • Alle veldnamen moeten in kleine letters worden ingediend.
 • Dien niet meerdere velden met dezelfde naam in een enkele POST in, tenzij in de documentatie staat dat dit is toegestaan.
 • Wij bevelen aan dat de ingediende tekst wordt gecodeerd in UTF-8.
 • Speciale tekens moeten worden gecodeerd voor de URL (bv. "&" moet worden ingediend als "%26").

 

Verplichte velden

De volgende velden zijn vereist in elke POST naar Payment Pages:

  Veld Formaat Beschrijving
X1-EN.png sitereference Alfanumeriek
& underscore (50)

Identificeert uw site op het Trust Payments systeem.

Als u uw site referentie niet kent, neem dan contact op met ons Support Team.

X1-EN.png currencyiso3a Alpha (3) De Munt waarin de transactie zal worden verwerkt, in ISO3A-formaat.
X1-EN.png mainamount Numeriek (14) Het bedrag van de transactie in hoofdeenheden.
Vermeld alleen de waarde van het bedrag en het decimaalteken (geen komma's).
Bijv. €10,99 wordt ingediend als 10.99.
Valuta's zoals Japanse Yen die geen decimaal nodig hebben, worden zonder decimaal weergegeven. Bijvoorbeeld 1000 Yen is 1000.
X1-EN.png version Numeriek (1) Deze waarde wordt ingesteld op 2.
X1-EN.png stprofile

Alfanumeriek (20)

 • Alleen kleine letters.
 • Leestekens en spaties zijn niet toegestaan.
Wordt gebruikt om de styling te specificeren die wordt gebruikt om de Payment Pages weer te geven. Wanneer het standaard uiterlijk wordt gebruikt, wordt dit ingesteld op "default".
Klik hier voor meer informatie.
X1-EN.png sitesecurity

Site beveiliging hash

Gebruikt om de beveiligingshash van de aanvraagsite in de POST in te dienen.

 

Factuurvelden

U kunt ook de volgende factureringsvelden in de POST invoeren:

Als een ingediend factureringsveld langer is dan de maximaal toegestane lengte (zoals aangegeven in de onderstaande tabel), wordt een veldfout geretourneerd (errorcode 30000).

  Veld Formaat Beschrijving
X3-EN.png billingprefixname Alfanumeriek, inclusief
symbolen (25)
Het voorvoegsel voor de factuurnaam, uit de volgende lijst: De heer, De heren, Juffrouw, Dr., Mw, Prof., Eerw., Dhr., Heer, Dame & Mx.
X1-EN.png billingfirstname Alfanumeriek, inclusief
symbolen (127)

De Voornaam facturatie.

Vereist voor Visa Secure Data Field Mandate.

Vereist voor handelaren in kansspelen.

X3-EN.png billingmiddlename Alfanumeriek, inclusief
symbolen (127)
De facturatie middelste naam.
X1-EN.png billinglastname Alfanumeriek, inclusief
symbolen (127)

De Achternaam facturatie.

Vereist voor Visa Secure Data Field Mandate.

Vereist voor handelaren in kansspelen.

X3-EN.png billingpremise Alfanumeriek, inclusief
symbolen (25)
Het huisnummer of de eerste regel van het factuuradres.
X3-EN.png billingstreet Alfanumeriek, inclusief
symbolen (127)
De ingevoerde straat voor het factuuradres.
X3-EN.png billingtown Alfanumeriek, inclusief
symbolen (127)
De stad die is ingevoerd voor het factuuradres.
X3-EN.png billingcounty Alfanumeriek, inclusief
symbolen (127)

De provincie die is ingevoerd voor het factuuradres.

Dit wordt weergegeven als "State code (eg. NY)” op pagina's met "us_US" locale.

Voor Amerikaanse adressen wordt de staat in dit veld ingevuld.

Geldige formaten:

 • Voorkeur: Staatcode van twee tekens, bijvoorbeeld "NY".
 • Volledige naam van de staat (geen afkortingen), bijvoorbeeld "New York".
X3-EN.png billingpostcode Alfanumeriek (25) De Postcode facturatie of postcode. Dit moet een geldige postcode zijn voor de billingcountryiso2a ingediend.
X3-EN.png billingcountryiso2a  Alpha (2) Het voor het factuuradres ingevoerde land, in ISO2A-formaat.
X2-EN.png billingemail  E-mail (255)

Het adres E-mailadres facturatie . Dit kan dan worden gebruikt voor correspondentie met de klant. Maximale lengte van 255 (maximaal 64 tekens vóór het "@"-teken).

Vereist voor Visa Secure Data Field Mandate wanneer billingtelephone niet is voorzien.

X2-EN.png billingtelephone Alfanumeriek, inclusief
symbolen (20)
Het telefoonnummer voor de facturering. Geldige tekens:
 • Cijfers 0-9
 • Ruimtes
 • Speciale tekens: + - ( )

Vereist voor Visa Secure Data Field Mandate wanneer billingemail niet is voorzien.

X3-EN.png billingtelephonetype Char (1) Het ingevoerde type telefoonnummer. De beschikbare opties zijn:
 • H = Thuis
 • M = Mobiel
 • W = Werk

 

Velden van klanten

U kunt ook gegevens verstrekken met betrekking tot een extra adres van de klant. Dit betreft meestal het afleveradres. Deze velden zijn hieronder opgenomen:

Als een ingediend klantveld langer is dan de maximaal toegestane lengte (zoals gedocumenteerd in de onderstaande tabel), wordt een veldfout geretourneerd (errorcode 30000).

  Veld Formaat Beschrijving
X3-EN.png customerprefixname Alfanumeriek, inclusief
symbolen (25)
Het voorvoegsel van de klantnaam, uit de volgende lijst: De heer, De heren, Juffrouw, Dr., Mw, Prof., Eerw., Dhr., Lord, Dame & Mx.
X3-EN.png customerfirstname Alfanumeriek, inclusief
symbolen (127)
De voornaam van de klant.
X3-EN.png customermiddlename Alfanumeriek, inclusief
symbolen (127)
De middelste naam van de klant.
X3-EN.png customerlastname Alfanumeriek, inclusief
symbolen (127)
De achternaam van de klant.
X3-EN.png customerpremise Alfanumeriek, inclusief
symbolen (25)
Het huisnummer of de eerste regel van het adres van de klant.
X3-EN.png customerstreet Alfanumeriek, inclusief
symbolen (127)
De ingevoerde straat voor het adres van de klant.
X3-EN.png customertown Alfanumeriek, inclusief
symbolen (127)
De ingevoerde stad voor het adres van de klant.
X3-EN.png customercounty Alfanumeriek, inclusief
symbolen (127)

De provincie die is ingevoerd voor het adres van de klant.

Dit wordt weergegeven als "State code (eg. NY)” op pagina's met "us_US" locale.

Voor Amerikaanse adressen wordt de staat in dit veld ingevuld.

Geldige formaten:

 • Voorkeur: Staatcode van twee tekens, bijvoorbeeld "NY".
 • Volledige naam van de staat (geen afkortingen), bijvoorbeeld "New York".
X2-EN.png customerpostcode Alfanumeriek (25)

De postcode van de klant. Dit moet een geldige postcode zijn voor de customercountryiso2a ingediend.

Vereist als Klant Categorie Code (MCC) 6012 is.

X2-EN.png customercountryiso2a  Alpha (2)

Het ingevoerde land voor het adres van de klant, in ISO2A-formaat.

Vereist als Klant Categorie Code (MCC) 6012 is.

X3-EN.png customeremail  E-mail (255) Het e-mailadres van de klant. Dit kan dan worden gebruikt voor correspondentie met de klant. Maximale lengte van 255 (maximaal 64 tekens vóór het "@"-symbool).
X3-EN.png customertelephone Alfanumeriek, inclusief
symbolen (20)
Het telefoonnummer van de klant. Geldige tekens:
 • Cijfers 0-9
 • Ruimtes
 • Speciale tekens: + - ( )
X3-EN.png customertelephonetype Char (1) Het ingevoerde type telefoonnummer. De beschikbare opties zijn:
 • H = Thuis
 • M = Mobiel
 • W = Werk

 

afwikkeling velden

Je kunt de volgende optionele velden opnemen in de POST om afwikkeling te beïnvloeden.

  Veld Formaat Beschrijving
X3-EN.png settleduedate Datum JJJJ-MM-DD Gebruik dit veld om afwikkeling uit te stellen tot de opgegeven datum (in het formaat JJJJ-MM-DD).
(in het formaat JJJJ-MM-DD).
X3-EN.png settlestatus Numeriek (3) Laat leeg of geef "0" op om te kiezen voor standaard afwikkeling gedrag.

Vul "1" in om Fraude- en Duplicaatcontroles op te heffen, als deze op uw rekening zijn ingeschakeld.

Voer "2" in om afwikkeling handmatig op te schorten. De transactie blijft opgeschort totdat je de Status betaling later bijwerkt met MyST.

(Alleen ondersteund door bepaalde acquirers) Dien "100" in om de transactie onmiddellijk te vereffenen na autorisatie. Neem contact op met het Support Team om te controleren of uw acquirer dit ondersteunt.

 

Charset

Om gegevens te kunnen verzenden, codeert de browser van de klant ze met een tekencodering. Onze servers moeten deze codering (of charset) kennen om de gegevens correct te kunnen decoderen. Veel browsers verstrekken deze informatie niet, in welk geval wij aannemen dat de tekencodering ISO-8859-1 is. Dit is compatibel met alle browsers, maar kan ertoe leiden dat sommige tekens (vooral niet-westerse tekens) onjuist worden geïnterpreteerd.

U kunt de browser vertellen de juiste charset op te geven door een verborgen veld "_charset_" op te nemen in uw HTML-formulier. Browsers zullen de waarde van dit veld automatisch vullen met de charset die ze gebruiken, zodat het niet nodig is om bijvoorbeeld een waarde voor dit veld op te geven:

<INPUT TYPE=hidden NAME="_charset_" />

 

Aanvraag velden

  Veld Formaat Beschrijving
X3-EN.png authmethod Alpha (11)

Om de standaard auth-methode voor uw account handmatig op te heffen. Ondersteunde waarden zijn:

De inhoud van authmethod heeft geen invloed op de afwikkeling status van de transactie. afwikkeling status kan worden geregeld met behulp van settlestatus en settleduedate. Klik hier voor meer informatie over het afwikkeling proces.

X2-EN.png credentialsonfile Numeriek (1)

Vereist bij het opslaan van betalingsgegevens voor toekomstige transacties.

Voor klanten die voor de eerste keer een transactie op uw site uitvoeren, moet u credentialsonfile=1 opnemen als de betalingsgegevens moeten worden opgeslagen voor toekomstige transacties.

Klik hier voor meer informatie.

X2-EN.png dcctype Alpha (3)

Vereist bij het uitvoeren van DCC transacties.

Klik hier voor meer informatie over DCC.

X3-EN.png locale Alfanumeriek met inbegrip van
underscores (5)
Standaard wordt Payment Pages in het Engels aan de klant getoond, tenzij dit met de onderstaande waarden wordt opgeheven:
 • cy_GB = Welsh, Verenigd Koninkrijk
 • da_DK = Deens, Denemarken
 • de_DE = Duits, Duitsland
 • en_US = Engels, Verenigde Staten
 • en_GB = Engels, Verenigd Koninkrijk
 • es_ES = Spaans, Spanje
 • fr_FR = Frans, Frankrijk
 • it_IT = Italiaans, Italië
 • nl_NL = Nederlands, Nederland
 • no_NO = Noors, Noorwegen
 • sv_SE = Zweeds, Zweden

Klik hier voor meer informatie over dit gebied.

X3-EN.png orderreference

Alfanumeriek, inclusief
symbolen (25)

Aanbevolen lengte 25 tekens of minder (exacte lengte afhankelijk van wervende bank).

Niet-naleving van dit voorschrift kan ertoe leiden dat de tekst in de transactie wordt ingekort.

Uw eigen referentie voor de transactie. Dit kan nuttig zijn bij het koppelen van transacties aan orders binnen uw systeem.

Wanneer u de orderreference op te nemen in de hash voor de beveiliging van uw site, worden alleen alfanumerieke tekens en de volgende speciale tekens ondersteund:

~ ! # $ % ^ & * ( ) _ { } [ ] < > , ?

X3-EN.png operatorname Alfanumeriek (255)

U kunt dit veld gebruiken om de naam vast te leggen van de operator die de betaling uitvoert via de Payment Pages. Dit wordt opgeslagen in onze administratie en kan later worden bekeken in MyST.

Indien deze waarde niet in de POST wordt opgegeven, wordt deze standaardwaarde "paymentpages".

Deze waarde wordt niet weergegeven op de Payment Pages (mits het rekeningtype "ECOM" is).

Als u ervoor kiest om de operatorname raden wij u aan uw site security hash bij te werken om dit veld op te nemen, door contact op te nemen met ons Support Team.

X3-EN.png paymenttypedescription Alpha (20) Hiermee kunt u de betalingsmethode voor de transactie kiezen wanneer u Reis B gebruikt.
X3-EN.png requesttypedescriptions Alpha (20) Wordt gebruikt om verzoektypes te specificeren die moeten worden verwerkt wanneer Geavanceerd Bericht is ingeschakeld op uw account.
X3-EN.png scaexemptionindicator Numeriek (1) Gebruikt om 3-D Secure authenticatie te omzeilen in bepaalde scenario's waar dit is toegestaan. Onderhevig aan voorwaarden - klik hier voor meer informatie.

Opmerking: Alleen ondersteund door bepaalde acquiring banks. Neem contact op met ons Support Team voor meer informatie.

Neem contact op met uw acquiring bank en controleer of u vrijstellingen mag toepassen voordat u uw verzoeken daartoe aanpast.

Geef een van de volgende waarden op:

 • 1 - Lage waarde
 • 2 - Transactierisicoanalyse
 • 3 - Vertrouwde handelaar
 • 4 - Beveiligde zakelijke betaling
 • 5 - Gedelegeerde authenticatie

 

Aangepaste velden

U kunt aangepaste velden doorgeven in uw POST. De veldnamen hoeven geen specifiek geval te zijn en worden niet opgeslagen in de database. Er is geen extra configuratie nodig.

Aangepaste velden kunnen worden teruggestuurd naar je systeem nadat een transactie is verwerkt, door ze op te nemen in een omleiding en/of door een URL-kennisgeving te configureren.

  Hoewel voor aangepaste velden geen specificatie van geldige waarden bestaat, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de waarde niet kan worden gekaapt als onderdeel van een kwaadaardige aanval. Waar mogelijk bevelen wij het volgende aan:

 • Gebruik waar mogelijk standaardletters en -cijfers binnen de ASCII-tekenset zonder speciale tekens, vooral bij de veldnamen.
 • Bestandsverwijzingen die u definieert, moeten een volledig pad gebruiken in plaats van een relatief pad.
 • Houd de velden en waarden zo kort mogelijk.

Aanvullende overwegingen

 • De maximaal toegestane lengte van aangepaste veldnamen die kunnen worden ingediend is 100 tekens. Aangepaste veldnamen die deze limiet overschrijden, worden afgekapt of veroorzaken een fout.
 • Veldnamen mogen niet eindigen op "_html".

 

Aanpassingsvelden

  Veld Formaat Beschrijving
X3-EN.png stdefaultprofile Alfa en onderstrepingen (20) Ondersteunde waarden:
 • "st_paymentcardonly"
 • "st_cardonly"
 • "st_iframe_cardonly"

Klik hier voor meer informatie.

X3-EN.png strequiredfields

Alpha

Geef aan welke velden de klant moet invoeren (meerdere velden ondersteund).

Klik hier voor meer informatie.

 

Apple Pay velden

U kunt de volgende optionele velden in uw POST invoeren om te wijzigen hoe de klant om zijn adresgegevens wordt gevraagd op de Payment Pages:

  Veld Formaat Beschrijving
X3-EN.png billingcontactdetailsoverride Numeriek (1) Het factuuradres voor de betaling: 
 • "0" - Gebruikt gegevens die zijn ingevoerd (of gepost) op de Payment Pages.
 • "1" - Gebruikt gegevens die zijn opgegeven op de Apple Pay account van de klant.

Indien dit niet wordt ingevuld, wordt het op Payment Pages ingevoerde (of geposte) adres gebruikt.

X3-EN.png customercontactdetailsoverride Numeriek (1) Het (leverings)adres van de klant voor de betaling:
 • "0" - Gebruikt gegevens die zijn ingevoerd (of gepost) op de Payment Pages.
 • "1" - Gebruikt gegevens die zijn opgegeven op de Apple Pay account van de klant.

Indien dit niet wordt ingevuld, wordt het op Payment Pages ingevoerde (of geposte) adres gebruikt.

 

PayPal-velden

  Veld Formaat Beschrijving
X3-EN.png paypaladdressoverride Numeriek (1) Geef aan hoe het afleveradres wordt ingevoerd bij het verwerken van betalingen met PayPal. Wanneer je gebruikmaakt van de PayPal-functionaliteit om het adres te overschrijven, zijn in bepaalde scenario's mogelijk andere bezorgingsvelden vereist. Klik hier voor meer informatie.
X3-EN.png paypallocaleiso2a Alpha (2) De taal van de PayPal-inlogpagina. Raadpleeg https://developer.paypal.com/docs/classic/api/locale_codes/ voor de landcodewaarden die kunnen worden opgegeven.

 

Regelvelden

  Veld Formaat Beschrijving
X3-EN.png allurlnotification

URL
Domein max lengte 75

Dit is de URL waarnaar de melding wordt gestuurd na een verzoek, wanneer STR-10 is ingeschakeld.
X3-EN.png declinedurlredirect

URL
Domein max lengte 75

Dit is de URL waarnaar de browser van de klant wordt omgeleid na een geweigerde transactie, wanneer STR-7 is ingeschakeld.
X3-EN.png declinedurlnotification

URL
Domein max lengte 75

Dit is de URL waarnaar de melding wordt gestuurd na een geweigerde transactie, wanneer STR-9 is ingeschakeld.
X3-EN.png ruleidentifier Alfanumeriek en koppeltekens Gebruikt om regels per verzoek in te schakelen (Meerdere velden ondersteund).
X3-EN.png stextraurlredirectfields Alpha Dit wordt gebruikt om extra velden op te nemen in redirects.
X3-EN.png stextraurlnotifyfields Alpha Dit wordt gebruikt om extra velden op te nemen in URL-kennisgevingen.
X3-EN.png successfulurlredirect URL
Domein max lengte 75
Dit is de URL waarnaar de browser van de klant wordt doorgestuurd na een succesvolle transactie, wanneer STR-6 is ingeschakeld.
X3-EN.png successfulurlnotification

URL
Domein max lengte 75

Dit is de URL waarnaar de melding wordt gestuurd na een geslaagde transactie, wanneer STR-8 is ingeschakeld.

 

Protect Plus velden

De volgende optionele velden kunnen op de Payment Pages worden geplaatst om de Protect Plus controles:

  Veld Formaat Beschrijving
X3-EN.png billingdob Datum JJJJ-MM-DD De geboortedatum van de klant. Moet in het formaat JJJJ-MM-DD staan.
X3-EN.png customershippingmethod Char (1) De verzendmethode. Kan een van de volgende waarden zijn:
 • C Lage kosten
 • D Aangewezen door Klant
 • I Internationaal
 • Militairen
 • N Volgende dag/nacht
 • O Andere
 • P Store Pickup
 • T 2 dagen Service
 • W 3 daagse service

 

Klant Categorie Code (MCC) 6012 velden

Visa en Mastercard hebben alle in het VK gevestigde verkopers met een Klant Categorie Code (MCC) van 6012 verplicht om de volgende velden te versturen. Als deze velden niet worden verzonden, kan de klant een ongeldige aanvraagfout te zien krijgen.

  Veld Formaat Beschrijving
X2-EN.png customeraccountnumbertype Alfa (7)

Ofwel "CARD" of "ACCOUNT".

Vereist als Klant Categorie Code (MCC) 6012 is.

X2-EN.png customeraccountnumber

Numeriek (20)

Indien het type rekeningnummer "ACCOUNT" is, het rekeningnummer van de rekeninghouder.

Indien het type rekeningnummer "CARD" is, het kaartnummer van de rekeninghouder.

Vereist als Klant Categorie Code (MCC) 6012 is.

X2-EN.png customerdob Datum JJJJ-MM-DD

De geboortedatum van de rekeninghouder.
Moet in het formaat JJJJ-MM-DD staan.

Vereist als Klant Categorie Code (MCC) 6012 is.

X2-EN.png customerlastname Alfanumeriek, inclusief
symbolen (127)

De achternaam van de rekeninghouder.

Vereist als Klant Categorie Code (MCC) 6012 is.

X2-EN.png customerpostcode Alfanumeriek (25)

De postcode van de rekeninghouder.

Vereist als Klant Categorie Code (MCC) 6012 is.

Uw Klant Categorie Code (MCC) is een viercijferig nummer dat u is toegewezen door uw koper. Het wordt gebruikt om het bedrijf te classificeren aan de hand van het type producten of diensten dat het levert. Als u niet zeker bent van de waarde van uw Klant Categorie Code, neem dan contact op met het Support Team.

  Zodra u een betaling of Rekeningcontrole met deze verplichte velden hebt verwerkt, worden ze automatisch opgenomen in toekomstige herhalingenauthorisaties en Rekeningcontrolen in MyST en doorgegeven aan de wervende bank.

 

Velden voor schuldaflossing

Visa en Mastercard hebben alle handelaren die schuldaflossingen verwerken opgedragen de volgende velden in de POST in te dienen (wanneer de gegevens beschikbaar zijn gesteld).

Dit mandaat is van toepassing op handelaren met een Trust Payments acquiring account. Als u een andere acquiring bank gebruikt, moet u contact opnemen met ons Support Team om na te gaan of dit mandaat van toepassing is op uw oplossing.

Vereiste: Uw Klant Categorie Code moet ofwel 6012, 6051 of 7299 zijn.

Uw Klant Categorie Code (MCC) is een viercijferig nummer dat u is toegewezen door uw koper. Het wordt gebruikt om het bedrijf te classificeren aan de hand van het type producten of diensten dat het levert. Als u niet zeker bent van de waarde van uw Klant Categorie Code, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam.

  Veld Formaat Beschrijving
X2-EN.png customeraccountnumbertype Alfa (7)

Ofwel "CARD" of "ACCOUNT".

Vereist indien aan de hierboven beschreven aflossings- en andere voorwaarden is voldaan.

X2-EN.png customeraccountnumber Numeriek (20)

Indien het type rekeningnummer "ACCOUNT" is, het rekeningnummer van de rekeninghouder.

Indien het type rekeningnummer "CARD" is, het kaartnummer van de rekeninghouder.

Vereist indien aan de hierboven beschreven aflossings- en andere voorwaarden is voldaan.

X2-EN.png customerdob Datum JJJJ-MM-DD

De geboortedatum van de rekeninghouder.
Moet in het formaat JJJJ-MM-DD zijn.

Vereist indien aan de hierboven beschreven aflossings- en andere voorwaarden is voldaan.

X2-EN.png customerlastname Alfanumeriek, inclusief
symbolen (127)

De achternaam van de rekeninghouder.

Vereist indien aan de hierboven beschreven aflossings- en andere voorwaarden is voldaan.

X2-EN.png customerpostcode Alfanumeriek (25)

De postcode van de rekeninghouder.

Vereist indien aan de hierboven beschreven aflossings- en andere voorwaarden is voldaan.

X2-EN.png debtrepayment Numeriek (1) Geeft aan of de transactie is gemarkeerd als schuldaflossing:
 • 1 - Transactie is gemarkeerd als schuldaflossing.
 • 0 - Transactie is niet gemarkeerd als schuldaflossing.

Opmerking: Uw site kan worden geconfigureerd om deze vlag standaard automatisch met waarde 0 of 1 in te dienen bij elke transactie. (U kunt contact opnemen met ons Support Team om deze wijziging door te voeren)

Vereist indien aan de hierboven beschreven aflossings- en andere voorwaarden is voldaan.

Was dit artikel nuttig?
0 van de 0 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in