Doorsturen van de browser van de klant na betaling

Wanneer een transactie is verwerkt, krijgt de klant standaard onze antwoordpagina te zien. Deze toont een bericht dat aangeeft of de transactie succesvol was of niet, samen met details over de betaling voor de administratie van de klant. U kunt er ook voor kiezen om een antwoordpagina op uw eigen server te hosten.

 

CP7-EN.png

 

Omleidingen configureren

Klik op de onderstaande kopjes om te leren hoe u omleidingen kunt configureren die optreden na verschillende transactie-uitkomsten:

Voor succesvolle transacties

Dit kan worden geconfigureerd op uw site door het volgende toe te voegen aan uw POST naar Payment Pages:

<!--Enables rule that redirects the customer following a successful transaction-->
<input type=hidden name="ruleidentifier" value="STR-6">

<!--Enables rule that redirects the customer following a successful account check-->
<input type=hidden name="ruleidentifier" value="STR-11">


<!--Update the below with the URL for the redirect-->
<input type=hidden name="successfulurlredirect" value="http://yourwebsite.com/successful">

De URL van uw gehoste antwoordpagina moet extern gericht zijn. Wij kunnen niet omleiden naar interne, intranet-, privé- of loopback-adressen.

  Wij raden aan alleen door te verwijzen naar beveiligde HTTPS pagina's. Wanneer u iframes gebruikt, zullen sommige webbrowsers als veiligheidsmaatregel weigeren door te verwijzen naar niet-beveiligde pagina's.

Als "STR-6", "STR-11" of de omleidings-URL worden opgegeven in de POST naar Payment Pages, moeten deze ook worden opgenomen in de string die wordt gebruikt om de beveiligingsshash van de aanvraagsite te genereren.. Als u dit niet doet, krijgt de klant een foutmelding "Ongeldige gegevens" te zien.

Voor geweigerde transacties

Als de kaart van een klant wordt geweigerd, wordt het betalingsformulier standaard opnieuw weergegeven met een foutmelding, zodat de klant een andere betalingsmethode kan proberen (aanbevolen). U kunt er ook voor kiezen om klanten naar een andere URL te leiden wanneer hun kaart wordt geweigerd.

Dit kan worden geconfigureerd op uw site door het volgende toe te voegen aan uw POST naar Payment Pages:

<!--Enables rule that redirects the customer following a declined transaction-->
<input type=hidden name="ruleidentifier" value="STR-7">

<!--Enables rule that redirects the customer following a declined account check-->
<input type=hidden name="ruleidentifier" value="STR-12">


<!--Update the below with the URL for the redirect-->
<input type=hidden name="declinedurlredirect" value="http://yourwebsite.com/declined">

De URL van uw gehoste antwoordpagina moet extern gericht zijn. Wij kunnen niet omleiden naar interne, intranet-, privé- of loopback-adressen.

  Wij raden aan alleen door te verwijzen naar beveiligde HTTPS pagina's. Wanneer u iframes gebruikt, zullen sommige webbrowsers als veiligheidsmaatregel weigeren door te verwijzen naar niet-beveiligde pagina's.

Als "STR-7", "STR-12" of de omleidings-URL worden opgegeven in de POST naar Payment Pages, dan moeten deze ook worden opgenomen in de string die wordt gebruikt om de hash voor de beveiliging van de aanvraagsite te genereren. Als u dit niet doet, krijgt de klant een foutmelding "Ongeldige gegevens" te zien.

Voor alle foutgevallen

Als er fouten zijn opgetreden waardoor de transactie niet succesvol kon worden verwerkt, wordt het betalingsformulier standaard opnieuw weergegeven met een foutmelding, zodat de klant een andere betaalmethode kan proberen (aanbevolen). U kunt er ook voor kiezen om klanten naar een andere URL te leiden als er een fout optreedt.

Dit kan worden geconfigureerd op uw site door het volgende toe te voegen aan uw POST naar Payment Pages:

<!--Enables rule that redirects the customer following an error-->
<input type=hidden name="ruleidentifier" value="STR-13">

<!--Update the below with the URL for the redirect-->
<input type=hidden name="errorurlredirect" value="http://yourwebsite.com/error">

De URL van uw gehoste antwoordpagina moet extern gericht zijn. Wij kunnen niet omleiden naar interne, intranet-, privé- of loopback-adressen.

  Wij raden aan alleen door te verwijzen naar beveiligde HTTPS pagina's. Wanneer u iframes gebruikt, zullen sommige webbrowsers als veiligheidsmaatregel weigeren door te verwijzen naar niet-beveiligde pagina's.

Zowel "STR-13" als de URL van de redirect moeten worden opgenomen in de string die wordt gebruikt om de veiligheidshash van uw aanvraagsite te genereren. Als u dit niet doet, krijgt de klant een foutmelding "Ongeldige gegevens" te zien.

  Als de enige regel voor omleidingen die op uw site is ingeschakeld STR-13 is, zal deze worden geactiveerd in alle foutgevallen (inclusief afwijzingen).

Indien STR-13 EN STR-7 zijn ingeschakeld, zullen alle fouten ertoe leiden dat STR-13 wordt geactiveerd, behalve in een afgekeurde eindtoestand, waarin STR-7 wordt geactiveerd.

 

Geretourneerde velden

URL-omleidingen die gebruik maken van systeemregels zullen standaard de volgende informatievelden bevatten:

  • transactionreference
  • requestreference
  • orderreference
  • sitereference
  • errorcode
  • settlestatus
  • paymenttypedescription

De redirect zal ook de hash voor de beveiliging van de antwoordsite bevatten (hierop wordt hieronder nader ingegaan).

 

Om extra velden in de redirect op te nemen:

Als u extra velden wilt opnemen, kunt u uw POST bijwerken met stextraurlredirectfields. Het volgende voorbeeld zal de Voornaam facturatie, achternaam en e-mailadres in een redirect opnemen, naast de hierboven vermelde standaardvelden:

<form method="POST" action="<DOMAIN>/process/payments/choice">
...
<input type="hidden" name="ruleidentifier" value="STR-6">
<input type="hidden" name="successfulurlredirect" value="http://www.yourwebsite.com/successful">
<input type="hidden" name="stextraurlredirectfields" value="billingfirstname">
<input type="hidden" name="stextraurlredirectfields" value="billinglastname">
<input type="hidden" name="stextraurlredirectfields" value="billingemail">
...
<input type="submit" value="Pay">
</form>

Vervang <DOMAIN> met een ondersteund domein. Klik hier voor een volledige lijst.

 

Belangrijk: De namen van alle extra velden die in de redirect moeten worden teruggestuurd, moeten worden opgenomen in de string die wordt gebruikt om de beveiligingshash van uw aanvraagsite te genereren. Als u dit niet doet, krijgt de klant een foutmelding "Ongeldige gegevens" te zien.

 

Sitebeveiliging voor reacties

U ontvangt een gehashte responsesitesecurity waarde in alle omleidingen die naar uw systeem worden gestuurd. We raden u sterk aan de teruggestuurde responsesitesecurity hash te berekenen, om er zeker van te zijn dat deze niet is gewijzigd door een klant of een derde partij en dat de velden zijn verzonden door Trust Payments.

 

Geavanceerd

Met behulp van de MyST Regelbeheer kunt u omleidingen configureren die in andere scenario's plaatsvinden.

Klik hier voor meer informatie.

Was dit artikel nuttig?
0 van de 0 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in