Payment Pages transactiereizen

Nadat de klant akkoord gaat met een aankoop op uw kassa, wordt de klant doorgestuurd naar de Payment Pages, gehost door Trust Payments. Dit gedeelte beschrijft de belangrijkste workflows die u ter beschikking staan:

 

Reis A

  Overzicht

  • De klant wordt doorverwezen naar onze beveiligde servers, waar hij de keuze krijgt tussen alle betaalmethoden die op uw account zijn ingeschakeld.
  • De klant selecteert de betalingsmethode van zijn voorkeur en wordt vervolgens om zijn betalingsgegevens gevraagd.

CP11-EN.png

 


 

Ervaring met afrekenen

1. Betalingskeuze

CP12-NL.png

De klant wordt doorverwezen naar onze servers, waar hij een keuze maakt uit de op uw rekening ingeschakelde betaalmethoden.

 

2. Betalingsgegevens

CP13-NL.png

De klant krijgt een formulier te zien met zijn betalingsgegevens, factuuradres en leveringsadres. Dit formulier toont de juiste velden voor de gekozen betaalmethode.

De velden voor facturering/levering kunnen worden verborgen door verschillende profielen te gebruiken. Klik hier voor meer informatie.

 

3. 3-D Secure

CP14-EN.png

Als de kaart van de klant 3-D Secure ondersteunt, verschijnt de overlay van de Access Control Server (ACS). Klanten met een hoog frauderisico kunnen worden gevraagd hun identiteit te verifiëren (bv. een wachtwoord invoeren). In de meeste gevallen krijgt de klant echter kort een wachtbericht te zien voordat de betaling wordt verwerkt, zonder dat aanvullende verificatie nodig is.

Klik hier voor meer informatie over 3-D Secure.

Hierna wordt de klant teruggeleid naar Trust Payments.

 

4. Reactie

CP15-NL.png

Tot slot krijgt de klant een succesbericht te zien, samen met het gebruikte bedrag, Munt en Betalingstype . U kunt er ook voor kiezen om de klant na een geslaagde betaling terug te laten leiden naar uw website.

Als een transactie is toegestaan, is het niet gegarandeerd dat u geld ontvangt. Het geld wordt pas naar uw rekening overgemaakt afwikkeling.

 


 

Configuratie

Hier is een template HTML formulier om uw klanten door te sturen naar de Payment Pages:

<html>
<body>
<form method="POST" action="<DOMAIN>/process/payments/choice">
<input type="hidden" name="sitereference" value="test_site12345">
<input type="hidden" name="stprofile" value="default">
<input type="hidden" name="currencyiso3a" value="USD">
<input type="hidden" name="mainamount" value="100.00">
<input type="hidden" name="version" value="2">
<input type="submit" value="Pay">
</form>
</body>
</html>

Vervang <DOMAIN> met een ondersteund domein. Klik hier voor een volledige lijst.

 

Hier zijn de verplichte velden voor het formulier hierboven, samen met hun beschrijving:

Verplichte velden Beschrijving
sitereference De unieke referentie die u ontvangt wanneer u zich aanmeldt.
currencyiso3a De transactie Munt (in ISO3A-formaat).
mainamount Het bedrag van de transactie moet in hoofdeenheden staan. Vermeld alleen het bedrag en het decimaalteken (geen komma's).
bijv. €10,99 wordt ingediend als 10.99
valuta's zoals Japanse Yen, die geen decimaalteken nodig hebben, worden ingediend zonder.
bijv. 1000 Yen wordt 1000.
version Deze waarde wordt ingesteld op 2.
stprofile Wordt gebruikt om de styling te specificeren die wordt gebruikt om de Payment Pages weer te geven. Wanneer het standaard uiterlijk wordt gebruikt, wordt dit ingesteld op "default" (klik hier voor meer informatie over profielen).

Opmerking: Wij bevelen aan dat de ingediende tekst in UTF-8 wordt gecodeerd.
Speciale tekens moeten URL-gecodeerd zijn (bijv. "&" moet worden ingediend als "%26").

 

Reis B

  Overzicht

  • De klant wordt doorgestuurd naar onze beveiligde servers, waar hij zijn betalingsgegevens invoert (in de standaardconfiguratie vragen wij om kaartgegevens).

CP16-EN.png

 


 

Ervaring met afrekenen

1. Betalingsgegevens

CP13-NL.png

Bij het versturen naar onze servers wordt de klant gevraagd om zijn betalingsgegevens en factuur-/leveradres.

De velden voor facturering/levering kunnen worden verborgen door verschillende profielen te gebruiken. Klik hier voor meer informatie.

 

2. 3-D Secure

CP14-EN.png

Als de kaart van de klant 3-D Secure ondersteunt, verschijnt de overlay van de Access Control Server (ACS). Klanten met een hoog frauderisico kunnen worden gevraagd hun identiteit te verifiëren (bv. een wachtwoord invoeren). In de meeste gevallen krijgt de klant echter kort een wachtbericht te zien voordat de betaling wordt verwerkt, zonder dat aanvullende verificatie nodig is.

Klik hier voor meer informatie over 3-D Secure.

Hierna wordt de klant teruggeleid naar Trust Payments.

 

3. Reactie

CP18-NL.png

Tot slot krijgt de klant een succesbericht te zien, samen met het gebruikte bedrag, Munt en Betalingstype . U kunt er ook voor kiezen om de klant na een geslaagde betaling terug te laten leiden naar uw website.

Als een transactie is toegestaan, is het niet gegarandeerd dat u geld ontvangt. Het geld wordt pas naar uw rekening overgemaakt afwikkeling.

 


 

Configuratie

Hier is een template HTML formulier om uw klanten door te sturen naar de Payment Pages:

<html>
<body>
<form method="POST" action="<DOMAIN>/process/payments/details">
<input type="hidden" name="sitereference" value="test_site12345">
<input type="hidden" name="stprofile" value="default">
<input type="hidden" name="currencyiso3a" value="USD">
<input type="hidden" name="mainamount" value="100.00">
<input type="hidden" name="version" value="2">
<input type="submit" value="Pay">
</form>
</body>
</html>

Vervang <DOMAIN> met een ondersteund domein. Klik hier voor een volledige lijst.

 

Hier zijn de verplichte velden voor het formulier hierboven, samen met hun beschrijving:

Verplichte velden Beschrijving
sitereference De unieke referentie die u ontvangt wanneer u zich aanmeldt.
currencyiso3a De transactie Munt (in ISO3A-formaat).
mainamount Het bedrag van de transactie moet in hoofdeenheden staan. Vermeld alleen het bedrag en het decimaalteken (geen komma's).
bijv. €10,99 wordt ingediend als 10.99.
Valuta's zoals Japanse Yen die geen decimaalteken nodig hebben, worden zonder ingediend.
bijv. 1000 Yen wordt 1000.
version Deze waarde wordt ingesteld op 2.
stprofile Wordt gebruikt om de styling te specificeren die wordt gebruikt om de Payment Pages weer te geven. Wanneer het standaard uiterlijk wordt gebruikt, wordt dit ingesteld op "default" (klik hier voor meer informatie over profielen).

Opmerking: Wij bevelen aan dat de ingediende tekst wordt gecodeerd in UTF-8.
Speciale tekens moeten worden gecodeerd in een URL (bijv. "&" moet worden ingediend als "%26").

 

Reis C

  Overzicht

  • De klant wordt doorgestuurd naar onze beveiligde servers, waar hij de keuze krijgt tussen alle betaalmethoden die op uw account zijn ingeschakeld. Hij selecteert de betalingsmethode van zijn voorkeur om verder te gaan.
  • Als de klant de vereiste betalingsgegevens al op uw kassa heeft ingevuld, wordt hij onmiddellijk doorgestuurd naar de door APM gehoste pagina's om de transactie te voltooien.
  • Anders gaat de browser van de klant eerst naar de pagina Trust Payments hosted details (zoals beschreven in Journey A, hierboven) om de vereiste gegevens in te voeren.

CP19-EN.png

 


 

Ervaring met afrekenen

1. Betalingskeuze

CP20-NL.png

De klant wordt doorverwezen naar onze servers, waar hij een keuze maakt uit de op uw rekening ingeschakelde betaalmethoden.

 

2. De klant selecteert een alternatieve betalingsmethode (APM)

Als de klant de door de APM vereiste velden nog niet heeft ingevuld, krijgt hij de pagina met betalingsgegevens te zien (een door Trust Payments gehoste pagina) om deze informatie in te voeren, voordat hij wordt doorgestuurd naar de door de APM gehoste pagina's.

Als de klant de vereiste velden al heeft ingevuld en deze in de POST naar Trust Payments zijn verzonden, wordt de klant onmiddellijk doorgestuurd naar de door APM gehoste pagina's (waarbij de door ons gehoste pagina met betalingsgegevens wordt omzeild), waar hij de aanwijzingen op het scherm volgt om de betaling te voltooien.

  Reis C en betaling per kaart

Merk op dat de klant altijd onze gehoste pagina met betalingsgegevens te zien krijgt wanneer hij kiest voor betaling per kaart (zoals beschreven in reizen A en B), aangezien hij zijn kaartgegevens moet invoeren.

 

3. Reactie

CP21-NL.png

Tot slot krijgt de klant een succesbericht te zien, samen met het gebruikte bedrag, Munt en Betalingstype . U kunt er ook voor kiezen om de klant na een geslaagde betaling terug te laten leiden naar uw website.

 


 

Configuratie

Hier is een template HTML formulier om uw klanten door te sturen naar de Payment Pages:

<html>
<body>
<form method="POST" action="<DOMAIN>/process/payments/choice">
<input type="hidden" name="sitereference" value="test_site12345">
<input type="hidden" name="stprofile" value="default">
<input type="hidden" name="currencyiso3a" value="USD">
<input type="hidden" name="mainamount" value="100.00">
<input type="hidden" name="ruleidentifier" value="STR-14">
<input type="hidden" name="version" value="2">
<input type="hidden" name="billingcountryiso2a" value="DE">
<input type="hidden" name="billingfirstname" value="Joe">
<input type="hidden" name="billinglastname" value="Bloggs">
<input type="submit" value="Pay">
</form>
</body>
</html>

Vervang <DOMAIN> met een ondersteund domein. Klik hier voor een volledige lijst.

 

Hier zijn de verplichte velden voor het formulier hierboven, samen met hun beschrijving:

Verplichte velden Beschrijving
sitereference De unieke referentie die u ontvangt wanneer u zich aanmeldt.
currencyiso3a De transactie Munt (in ISO3A-formaat).
ruleidentifier De unieke id (gedefinieerd in de Regelbeheer) van de regel die zal worden geactiveerd bij het verwerken van de transactie. In dit geval moet het veld worden ingediend met de waarde "STR-14", waardoor de klant onze gehoste pagina met betalingsgegevens kan omzeilen wanneer wij al over alle velden beschikken die nodig zijn om de klant naar de APM door te verwijzen.
mainamount Het bedrag van de transactie moet in hoofdeenheden staan. Vermeld alleen het bedrag en het decimaalteken (geen komma's).
bijv. €10,99 wordt ingediend als 10.99
valuta's zoals Japanse Yen, die geen decimaalteken nodig hebben, worden ingediend zonder.
bijv. 1000 Yen wordt 1000.
version Deze waarde wordt ingesteld op 2.
stprofile

Wordt gebruikt om de styling te specificeren die wordt gebruikt om de Payment Pages weer te geven. Wanneer het standaard uiterlijk wordt gebruikt, wordt dit ingesteld op "default" (klik hier voor meer informatie over profielen).

  Om ervoor te zorgen dat de klant de pagina met betalingsgegevens van Trust Payments omzeilt en onmiddellijk wordt doorgestuurd naar de gehoste pagina's van de APM, moet u ervoor zorgen dat alle vereiste velden in de POST worden ingevuld. U moet de specificatie raadplegen voor elke APM die u op uw account inschakelt.

Opmerking: Wij bevelen aan dat de ingediende tekst in UTF-8 wordt gecodeerd.
Speciale tekens moeten URL-gecodeerd zijn (bijv. "&" moet worden ingediend als "%26").

 

Sessie op slot

  • Als de klant zijn browser vernieuwt voordat zijn verzoek is voltooid, krijgt hij de sessievergrendelingspagina te zien. Deze pagina wordt automatisch periodiek ververst totdat het oorspronkelijke verzoek is voltooid.
  • Vervolgens krijgt de klant een succes- of foutmelding te zien, afhankelijk van het uiteindelijke resultaat van het verzoek.
  • Eventuele redirects die zijn geconfigureerd voor succes/foutresultaten zullen nog steeds plaatsvinden na de weergave van de sessievergrendelde pagina.

CP22-EN.png

Was dit artikel nuttig?
0 van de 0 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in