Dynamische Munt Conversie (DCC) voor Payment Pages

 

Procesoverzicht

Typische DCC betalingen bestaan uit twee verzoeken:

 • A CURRENCYRATE verzoek - Dit wordt gebruikt om een actuele omrekeningskoers op te halen bij een DCC provider. Dit wordt verwerkt terwijl de klant op de Payment Pages is, voordat de aankoop wordt bevestigd. Wij gebruiken deze informatie om het bedrag in de lokale Munt van de klant te berekenen en tonen dit als betalingsoptie.

De klant krijgt de keuze om te betalen in de Munt die u in de POST opgeeft, of in de lokale Munt die aan zijn kaart is gekoppeld. (Als deze twee valuta's gelijk zijn, wordt de betaling onmiddellijk in deze Munt verwerkt).

 • Een AUTH verzoek - Zodra de klant heeft beslist over de Munt voor de betaling, wordt een AUTH verzoek verwerkt. Dit is een verzoek aan de bank van de klant om de betaling in de door de klant gewenste Munt te autoriseren.

 

Wat de klant ziet

CP35-NL.png

 

Betalingskeuze

CP36-NL.png

De klant krijgt aanvankelijk de betaalkeuzepagina te zien, waar hij de Betalingstype kan selecteren die hij wenst te gebruiken. Het verschil met de normale keuzepagina is dat het bedrag in eerste instantie verborgen is. Dit komt omdat de valuta en de respectieve bedragen die aan de klant worden aangeboden, nog moeten worden vastgesteld. Dit komt nadat de klant op de volgende pagina zijn betalingsgegevens heeft ingevoerd.

Betalingsgegevens

CP37-NL.png

Als de klant een Betalingstype kiest die DCC ondersteunt, wordt hem meegedeeld dat hij kan betalen in een alternatieve Munt dan de Munt die in de POST werd ingediend. Hier zullen zij het bedrag kunnen zien in de Munt die u in het verzoek hebt opgegeven.

Wij zullen het door de klant ingevoerde kaartnummer (PAN) gebruiken om zijn lokale Munt vast te stellen, door de informatie in te dienen in een CURRENCYRATE verzoek. De omrekeningspartner levert een omrekeningskoers die wordt gebruikt om het bedrag in de Munt die u in het verzoek hebt opgegeven, om te rekenen naar een bedrag in de lokale Munt van de klant.

Als de lokale Munt van de kaarthouder dezelfde is als de ingediende Munt, krijgt de klant geen omrekeningskoers te zien en wordt de betaling in deze Munt verwerkt (waarbij de hieronder beschreven Munt -keuzepagina wordt overgeslagen).

  Aan de bedragen die op Munt van de klant worden betaald, wordt een kleine vergoeding toegevoegd om de kosten van de omrekening door de externe aanbieder van omrekeningskoersen te dekken. Deze vergoeding wordt bepaald door een percentage te berekenen van het bedrag op Munt en dit bij het totale bedrag op te tellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw aanbieder van omrekeningskoersen.

  Als de geselecteerde Betalingstype DCC niet ondersteunt, wordt de betalingsstroom niet beïnvloed en voltooit de klant de betaling in de Munt die in de POST is opgegeven.

Munt keuze

CP38-NL.png

De bedragen in beide valuta worden weergegeven op de keuzepagina Munt . De klant zal kunnen kiezen tussen betaling in een van beide Munt.

Als de klant in dit stadium zijn kaartnummer wijzigt (PAN), zullen wij, voordat hij op "Veilig betalen" klikt, de lokale Munt van de klant opnieuw instellen met de nieuwe kaart en een nieuw CURRENCYRATE verzoek uitvoeren om de nieuwe omrekeningskoers op te halen. De klant krijgt de pagina met betalingsgegevens opnieuw te zien, samen met de volgende waarschuwing dat de nieuwe berekende bedragen kunnen verschillen van de eerder getoonde bedragen:

CP39-NL.png

Zodra de betaling Munt is gekozen, wordt een volgend verzoek AUTH verwerkt door uw acquiring bank. Deze gebruikt de Munt en het respectieve bedrag dat de klant op de Payment Pages heeft gekozen.

Reactie pagina

CP40-NL.png

Na een succesvolle DCC betaling krijgt de klant de antwoordpagina te zien met details over de verwerkte transactie. Deze bevat informatie over de Munt conversie die op de transactie is uitgevoerd.

 

Configuratie

Om DCC in te schakelen op uw account kunt u contact opnemen met ons Support Team. Er zijn twee methoden om DCC in te schakelen op uw account:

 1. Support kan uw live site zo configureren dat alle verzoeken, waarbij de Betalingstype van de klant DCC ondersteunt, worden verwerkt als DCC. Het verzoek dat u indient bij de Payment Pages blijft ongewijzigd ten opzichte van een standaard autorisatie.
 2. Als u het veld dcctype met de waarde "DCC" in uw POST zal ertoe leiden dat DCC wordt uitgevoerd op een verzoek, indien de Betalingstype van de klant dit ondersteunt. Als u dit veld niet in uw POST opneemt, wordt een normaal autorisatie verzoek verwerkt, zonder dat de klant een alternatieve Munt kan kiezen.

  Voor DCC verzoeken is het noodzakelijk dat u een Munt indient die door uw account wordt ondersteund. Dit is om ervoor te zorgen dat de juiste valuta's worden gebruikt bij het uitvoeren van Munt conversie.

 

DCC veldspecificatie

Naar aanleiding van CURRENCYRATE verzoeken retourneren wij extra DCC velden voor uw administratie, zoals vermeld in de onderstaande tabel. Deze velden worden weergegeven voor de CURRENCYRATE en AUTH verzoeken in MyST.

De velden kunnen worden teruggestuurd in een URL-kennisgeving na voltooiing van een transactie. Neem de onderstaande velden op om DCC informatie op te nemen. Ze kunnen ook worden opgenomen in een e-mailmelding (neemcontact op met ons Support Team om dit mogelijk te maken).

Naam van het veld Beschrijving
dccbaseamount Het basisbedrag dat de klant heeft betaald in de opgegeven valuta (€10,50 is 1050).
dcccurrencyiso3a De Munt die u in de POST naar Payment Pages.
dccenabled

Of DCC al dan niet is ingeschakeld op uw account:

1 - Uw Trust Payments account is ingeschakeld voor DCC.

0 - Uw Trust Payments account is niet ingeschakeld voor DCC.

dccconversionrate De omrekeningskoers die wordt gebruikt om het bedrag in de ingediende Munt om te rekenen naar het bedrag in de Munt van de klant.
dccconversionratesource De bron van de door de DCC provider verstrekte omrekeningskoers.
dccmainamount Het hoofdbedrag dat de klant heeft betaald in de opgegeven valuta (€10,50 is 10.50).
dccmarginratepercentage Het percentage voor de berekening van de Munt conversiekosten, toegepast op het bedrag op Munt van de klant.
dccoffered

De volgende waarden kunnen worden geretourneerd:

 • 1 - DCC Aangeboden & Aanvaard
  De klant heeft het aanbod van DCC aanvaard en heeft ervoor gekozen om te betalen via de Munt van zijn kaartuitgever.

 • 2 - DCC Niet beschikbaar
  De klant betaalt in de winkel Munt. (bijv. de CURRENCYRATE aanvraag heeft een fout)

 • 3 - DCC Aangeboden & geweigerd
  De klant heeft het aanbod van DCC geweigerd en ervoor gekozen om te betalen in de webwinkel van Munt.
dccprovider De instelling die de omrekeningskoers levert.
dcctype
"DCC"
Was dit artikel nuttig?
1 van 1 vond dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in