TRU Fraud Check veldspecificatie

Naam van het veld Teruggebracht op standaard niveau Teruggebracht op verbeterd niveau Beschrijving
Statuscode afscherming
fraudcontrolshieldstatuscode
    Er zijn drie mogelijke waarden:
  • "ACCEPT- Transactie wordt beschouwd als een transactie met een laag risico,
  • "CHALLENGE" - Transactie wordt beschouwd als matig-risico en vereist actie van de verkoper.
    Opmerking: Dit wordt alleen geretourneerd voor verkopers op het Uitgebreide niveau.
  • "DENY" - Transactie wordt als zeer riskant beschouwd en wordt automatisch geannuleerd.
Trufraudcheck bestellings-ID     De TRU Fraud Check order ID die bij de transactie hoort.
Trufraudcheck-aanvraag-ID
fraudcontrolreference
    Identificatiecode van de gebeurtenis binnen het TRU Fraud Check systeem.
Gegevens fraudecategorie
rulecategoryflag
    De ID van de toegepaste regels.
Neurale score    

Risico-index alleen berekend op de op regels gebaseerde operaties.

Geheel getal tussen 0 en 1000:

  • 0 is minimaal risico
  • 1000 is het maximale risico
Trufraudcheck opmerkingen     Vermelding van de reden voor de beslissing.
Trufraudcheck-tags     Wolk van tags die als gevolg van de verwerking van de score aan de gebeurtenis werden gekoppeld.
Was dit artikel nuttig?
0 van de 0 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in