Geavanceerd Bericht

Geavanceerd Bericht kunt u de verzoektypes aanpassen die in elke POST naar de Payment Pages worden verwerkt.

 

Procesoverzicht

Lijst van soorten verzoeken

Eerst moet u de verzoektypes bekijken die op uw account zijn ingeschakeld.
Standaard wordt bij elke POST die naar Trust Payments wordt gestuurd een autorisatie verzoek verwerkt. U kunt extra functionaliteit bereiken door een van de onderstaande ondersteunde verzoektypes in te schakelen:
(U kunt verzoektypes in- of uitschakelen door contact op te nemen met ons Support Team)

Prioriteit Verzoektype Beschrijving
1

CURRENCYRATE

Voor DCC:

Een Munt Rate Request, voor de omrekening van Munt tussen twee verschillende valuta.

2 RISKDEC Voor Protect Plus:

Een Risicobeslissing verzoek, om te controleren op verdachte activiteiten met betrekking tot de transactie.

3 ACCOUNTCHECK Voor Rekeningcontrole:

Een Rekeningcontrole verzoek om de waarden van de beveiligingscode te controleren en AVS antwoorden die door de klant zijn ingediend.

4 ORDER Voor PayPal:

Een Bestelaanvraag die wordt gebruikt om een betaling met PayPal te initiëren.

Vereist als u PayPal aanbiedt als betalingsoptie.

5 THREEDQUERY Voor 3-D Secure:

Een 3-D Query Request, om 3-D Secure uit te voeren op de transactie, indien de kaart van de klant geregistreerd is.

Vereist voor alle bedrijven die actief zijn binnen de EER (Europese Economische Ruimte) als onderdeel van het PSD2 -mandaat.

THREEDQUERY moet alleen worden weggelaten uit Geavanceerd Bericht bij het verwerken van Mail Order Telephone Order (MOTO) betalingen, Merchant Initiated Transactions (MIT), of andere workflows die zijn vrijgesteld van het PSD2 mandaat.

6 ORDERDETAILS Voor PayPal:

Een Ordergegevensverzoek, gebruikt om bijgewerkte informatie over de transactie op te halen bij PayPal nadat de klant heeft ingelogd en de betaling heeft bevestigd.

Vereist als u PayPal aanbiedt als betalingsoptie.

7 AUTH Een autorisatie verzoek:

Vereist bij de verwerking van een autorisatie.

8 SUBSCRIPTION Voor abonnementen:

Een Abonnementsaanvraag, waarbij betalingen automatisch worden verwerkt op vooraf bepaalde tijdstippen.

  Indien meerdere soorten verzoeken worden verzonden in een enkel Geavanceerd Bericht verzoek, worden zij altijd verwerkt in de volgorde aangegeven door de nummers in de bovenstaande tabel, ongeacht de volgorde waarin de soorten verzoeken worden ingediend.

  THREEDQUERY, SUBSCRIPTION, CURRENCYRATE, ORDER en ORDERDETAILS Verzoeken moeten worden ingediend met een begeleidend verzoek AUTH .

  Als u PayPal als betaalmethode aanbiedt, MOET u ten minste ORDER en AUTH verzoektypen opgeven om te worden ingeschakeld voor Geavanceerd Bericht.

 

Standaard POST-gedrag

Elke standaard POST naar Payment Pages maakt gebruik van alle verzoektypes die op uw account zijn ingeschakeld.

Als u bijvoorbeeld ACCOUNTCHECK, THREEDQUERY en AUTH hebt ingeschakeld, zal
een standaard POST ons opdragen
ACCOUNTCHECK , THREEDQUERY en AUTH verzoeken te verwerken.

 

Overschrijven met Geavanceerd Bericht

Geavanceerd Bericht kunt u de verzoektypes specificeren die in elke POST worden gebruikt. Zo kunt u alleen bepaalde verzoektypes aanroepen wanneer dat nodig is. Verzoeken worden verwerkt in de volgorde waarin ze in de bovenstaande tabel staan.

Als u bijvoorbeeld ACCOUNTCHECK, THREEDQUERY en AUTH hebt ingeschakeld, kunt u
en Geavanceerd Bericht gebruiken om ons op te dragen alleen THREEDQUERY en AUTH te verwerken (met uitzondering van ACCOUNTCHECK).

 

Toepassing van Geavanceerd Bericht

inschakelen Geavanceerd Bericht

Om Geavanceerd Bericht in te schakelen, moet u eerst contact opnemen met ons Support Team en bepalen welke verzoektypes op uw account moeten worden ingeschakeld (uit de bovenstaande tabel).

 

Het indienen van een Geavanceerd Bericht

U kunt Geavanceerd Bericht gebruiken door een standaard POST naar de Payment Pages te sturen met de Geavanceerd Bericht veld(en), genaamd "requesttypedescriptions".

De velden Geavanceerd Bericht zijn niet verplicht, maar als ze niet worden ingediend, komt er altijd een AUTH Verzoek, naast alle andere verzoektypes die voor uw site zijn ingeschakeld.

De Geavanceerd Bericht is het equivalent van een lege lei. U moet in elke POST elke Verzoektype opnemen die u wilt verwerken.

 

Voorbeeld van het indienen van een THREEDQUERY en AUTH met Geavanceerd Bericht

Deze POST zal een THREEDQUERY en een AUTH verzoek verwerken:

<html>
<body>
<form method="POST" action="<DOMAIN>/process/payments/choice">
<input type="hidden" name="sitereference" value="test_site12345">
<input type="hidden" name="stprofile" value="default">
<input type="hidden" name="currencyiso3a" value="USD">
<input type="hidden" name="mainamount" value="100.00">
<input type="hidden" name="version" value="2">
<input type="hidden" name="requesttypedescriptions" value="THREEDQUERY">
<input type="hidden" name="requesttypedescriptions" value="AUTH">
<input type="submit" value="Pay">
</form>
</body>
</html>

Vervang <DOMAIN> met een ondersteund domein. Klik hier voor een volledige lijst.

Alle requesttypedescriptions veldwaarden moeten worden opgenomen in de string die wordt gebruikt om de beveiligingshash van uw aanvraagsite te genereren (voor het bovenstaande moet bijvoorbeeld "THREEDQUERYAUTH" worden opgenomen in het juiste deel van de string). Als u dit niet doet, krijgt de klant een foutmelding "Ongeldige gegevens" te zien.

 

PayPal en Geavanceerd Bericht

Als je PayPal als keuze aanbiedt in je Payment Pages oplossing, moet je het volgende opnemen requesttypedescriptions op te nemen voor zowel ORDER als AUTH in de POST.

Uw systeem kan optioneel requesttypedescriptions voor ORDERDETAILS, zoals gemarkeerd in het onderstaande voorbeeld.

  Om te voldoen aan het PSD2 mandaat moeten handelaren die actief zijn binnen de EER (Europese Economische Ruimte) en kaartbetalingen accepteren THREEDQUERY blijven opnemen in de POST, zodat klanten die ervoor kiezen om met een kaart te betalen, kunnen worden geverifieerd met 3-D Secure.

De opname van het veld ORDERDETAILS beïnvloedt de uitgevoerde transactie als volgt:

Inclusief ORDERDETAILS Niet inbegrepen ORDERDETAILS
Trust Payments neemt contact op met PayPal nadat de klant is teruggekeerd naar Payment Pages en haalt de factureringsgegevens op waarvoor de klant heeft gekozen toen hij op de PayPal-afrekenpagina's was voor de autorisatie -aanvraag. Trust Payments zal niet contact opnemen met PayPal nadat de klant is teruggekeerd naar Payment Pages, en zal in plaats daarvan alleen record factuurgegevens doorgegeven aan Trust Payments in de POST.

De klant kan deze gegevens wijzigen op de PayPal-afrekenpagina's, maar deze wijzigingen worden niet weerspiegeld in het autorisatie -verzoek.

 

Voorbeeld van het verzenden van een ORDER, THREEDQUERY, AUTH en ORDERDETAILS verzoek met Geavanceerd Bericht

Deze POST zal een ORDER, THREEDQUERY, AUTH en ORDERDETAILS verzoek verwerken:

<html>
<body>
<form method="POST" action="<DOMAIN>/process/payments/choice">
<input type="hidden" name="sitereference" value="test_site12345">
<input type="hidden" name="stprofile" value="default">
<input type="hidden" name="currencyiso3a" value="USD">
<input type="hidden" name="mainamount" value="100.00">
<input type="hidden" name="version" value="2">
<input type="hidden" name="requesttypedescriptions" value="ORDER">
<input type="hidden" name="requesttypedescriptions" value="THREEDQUERY">
<input type="hidden" name="requesttypedescriptions" value="ORDERDETAILS">
<input type="hidden" name="requesttypedescriptions" value="AUTH">
<input type="submit" value="Pay">
</form>
</body>
</html>

Vervang <DOMAIN> met een ondersteund domein. Klik hier voor een volledige lijst.

Was dit artikel nuttig?
0 van de 0 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in