Analyse van betalingsverwerking

De pagina"Analyse betalingsverwerking" onderzoekt gegevens over betalingsverwerking om waardevolle informatie weer te geven over goedkeuringen/weigeringen, gebruikte kaarttypen, terugboekingen en terugbetalingen die zijn verwerkt voor hotels in uw keten.

U kunt de tabbladen boven aan de pagina gebruiken om tussen de verschillende weergaven te schakelen: "Goedkeuringen en afkeuringen","Kaarttype","Chargebacks" en"Restituties":

Om meer te weten te komen over deze standpunten, kun je de secties hieronder uitbreiden:


Goedkeuringen en dalingen

Overzicht goedkeuringen en afwijzingen

gi-betalingen-1.png

De tabel toont het totale aantal goedkeuringen en afwijzingen die in uw hotels zijn verwerkt en het percentage afwijzingen.

Je moet de keuzerondjes gebruiken om de tijdsbestekken in de tabel aan te passen tussen de opties"Gisteren","1 Week","1 Maand","3 Maanden" en"12 Maanden".

Voor elk hotel wordt de volgende informatie weergegeven:

 • Naam verkoper - De naam van het hotel.
 • Regio - De regio in het Verenigd Koninkrijk waar het hotel zich bevindt.
 • Aantal goedkeuringen - Het aantal goedgekeurde transacties dat in het opgegeven hotel is verwerkt.
 • Aantal geweigerde transacties - Het aantal geweigerde transacties in het opgegeven hotel.
 • Goedkeuringsratio - Een percentage dat het aantal goedkeuringen weergeeft ten opzichte van het aantal afkeuringen. 0% betekent bijvoorbeeld dat alle transacties zijn afgekeurd. 100% betekent dat alle transacties zijn goedgekeurd.

 


 

Percentage redenen voor afwijzingen

gi-betalingen-2.png

Het taartdiagram toont het aandeel dat de uitgevende bank toekent aan elke reden voor het weigeren van transacties in het geselecteerde hotel.

Gebruik eerst de keuzerondjes om de tijdsbestekken in het taartdiagram aan te passen tussen de opties"Gisteren","1 Week","1 Maand","3 Maanden" en"12 Maanden".

Selecteer vervolgens een van je hotels in de keuzelijst.

 


 

Goedkeuringen en dalingen in de loop der tijd

gi-betalingen-3.png

Het gestapelde staafdiagram toont het aantal goedkeuringen dat is verwerkt in het geselecteerde hotel met behulp van lichtblauwe balken. Het aantal afwijzingen wordt weergegeven door de donkerder blauwe balken die direct boven de lichtblauwe balken zijn gestapeld. Raadpleeg de verticale as aan de linkerkant voor het respectieve aantal goedkeuringen en afwijzingen.

Een roze trendlijn is over deze grafiek gelegd om het goedkeuringspercentage weer te geven. Raadpleeg de verticale as aan de rechterkant om de percentages van de trendlijn te bepalen.

Begin met het selecteren van de frequentie van de gegevens die in het staafdiagram moeten worden weergegeven. Als je"Dagelijks" selecteert, geeft elke staaf een andere dag van de transactiegegevens weer. Als je"Wekelijks" selecteert, geeft elke staaf een week weer en bij"Maandelijks" geeft elke staaf een maand weer.

Selecteer vervolgens een van je hotels in de keuzelijst.

Klik en versleep ten slotte de schuifbalk om het datumbereik te kiezen dat moet worden opgenomen in de zoekopdracht. Het geselecteerde tijdsbestek wordt in groen weergegeven.

 

Accordeon Kaarttype

Overzicht kaarttype

gi-betalingen-4.png

De gepresenteerde tabel toont het totale aantal betalingen dat is verwerkt door elk type kaart in elk van uw hotels.

Je moet de keuzerondjes gebruiken om de tijdsbestekken in de tabel aan te passen tussen de opties"Gisteren","1 Week","1 Maand","3 Maanden" en"12 Maanden".

Voor elk hotel wordt de volgende informatie weergegeven:

 • Naam verkoper - De naam van het hotel.
 • Regio - De regio in het Verenigd Koninkrijk waar het hotel zich bevindt.
 • Kaarttype - Het kaarttype dat de klant gebruikt om de betaling te verwerken (bijv. "Visa").
 • Transactiebedrag - Het totale bedrag dat is verwerkt in het opgegeven hotel met de opgegeven kaartsoort.
 • Aantal goedkeuringen - Het aantal goedgekeurde transacties die zijn verwerkt in het opgegeven hotel met de opgegeven kaartsoort.
 • Aantal geweigerde transacties - Het aantal geweigerde transacties in het opgegeven hotel met de opgegeven kaartsoort.
 • Approval Ratio - Een percentage dat staat voor het aantal goedkeuringen verwerkt in het gegeven hotel met het gegeven kaarttype vergeleken met afkeuringen. bijv. 0% betekent dat alle transacties zijn afgekeurd. 100% betekent dat alle transacties zijn goedgekeurd.

 


 

Aandeel van transactiebedragen per kaarttype

gi-betalingen-5.png

Het cirkeldiagram toont het aandeel dat is toegewezen aan elk type kaart dat door de klant wordt gebruikt om transacties te verwerken in het gegeven hotel.

Gebruik eerst de keuzerondjes om de tijdsbestekken in het taartdiagram aan te passen tussen de opties"Gisteren","1 Week","1 Maand","3 Maanden" en"12 Maanden".

Selecteer vervolgens een van je hotels in de keuzelijst.

 


 

Transactiebedrag (GBP) per type kaart in de loop der tijd

gi-betalingen-6.png

Het gestapelde staafdiagram toont het aantal transacties dat is verwerkt in het geselecteerde hotel, waarbij elk kaarttype wordt weergegeven door een staaf met een andere kleur.

Begin met het selecteren van de frequentie van de gegevens die in het staafdiagram moeten worden weergegeven. Als je"Dagelijks" selecteert, geeft elke staaf een andere dag van de transactiegegevens weer. Als je"Wekelijks" selecteert, geeft elke staaf een week weer en bij"Maandelijks" geeft elke staaf een maand weer.

Selecteer vervolgens een van je hotels in de keuzelijst.

Klik en versleep ten slotte de schuifbalk om het datumbereik te kiezen dat moet worden opgenomen in de zoekopdracht. Het geselecteerde tijdsbestek wordt in groen weergegeven.

 

Terugboekingen

Overzicht terugboekingen

gi-betalingen-7.png

De tabel toont het totale aantal terugboekingen van transacties die in uw hotels zijn verwerkt en de snelheid waarmee deze plaatsvinden.

Je moet de keuzerondjes gebruiken om de tijdsbestekken in de tabel aan te passen tussen de opties"Gisteren","1 Week","1 Maand","3 Maanden" en"12 Maanden".

Voor elk hotel wordt de volgende informatie weergegeven:

 • Naam verkoper - De naam van het hotel.
 • Regio - De regio in het Verenigd Koninkrijk waar het hotel zich bevindt.
 • Chargebacks Bedrag - Het totale bedrag aan chargebacks in het opgegeven hotel.
 • Aantal terugboekingen - Het aantal terugboekingen voor het opgegeven hotel.
 • Chargeback % van transacties - Een percentage dat het aantal terugboekingen weergeeft ten opzichte van het totale aantal transacties dat is verwerkt in het betreffende hotel. 0% betekent bijvoorbeeld dat geen enkele transactie is teruggeboekt. 20% betekent dat 20% van de transacties werd teruggeboekt.

 


 

Aandeel terugboekingen Beschrijvingen

Het taartdiagram toont het aandeel dat is toegewezen aan elke beschrijving die is gegeven voor terugboekingen in het geselecteerde hotel.

Gebruik eerst de keuzerondjes om de tijdsbestekken in het taartdiagram aan te passen tussen de opties"Gisteren","1 Week","1 Maand","3 Maanden" en"12 Maanden".

Selecteer vervolgens een van je hotels in de keuzelijst.

 


 

Terugboekingen in de loop der tijd

gi-betalingen-8.png

Het staafdiagram toont het aantal terugboekingen bij het geselecteerde hotel met lichtblauwe balken. Raadpleeg de verticale as aan de linkerkant voor het respectieve aantal terugboekingen.

Er is een trendlijn over deze grafiek gelegd om het percentage terugboekingen weer te geven. Raadpleeg de verticale as aan de rechterkant om de percentages van de trendlijn te bepalen.

Begin met het selecteren van de frequentie van de gegevens die in het staafdiagram moeten worden weergegeven. Als je"Dagelijks" selecteert, geeft elke staaf een andere dag van de transactiegegevens weer. Als je"Wekelijks" selecteert, geeft elke staaf een week weer en bij"Maandelijks" geeft elke staaf een maand weer.

Selecteer vervolgens een van je hotels in de keuzelijst.

Klik en versleep ten slotte de schuifbalk om het datumbereik te kiezen dat moet worden opgenomen in de zoekopdracht. Het geselecteerde tijdsbestek wordt in groen weergegeven.

 

Terugbetalingen

Overzicht terugbetalingen

gi-betalingen-9.png

De tabel toont het totale aantal restituties dat in uw hotels is verwerkt en de snelheid waarmee dit gebeurt.

Je moet de keuzerondjes gebruiken om de tijdsbestekken in de tabel aan te passen tussen de opties"Gisteren","1 Week","1 Maand","3 Maanden" en"12 Maanden".

Voor elk hotel wordt de volgende informatie weergegeven:

 • Naam verkoper - De naam van het hotel.
 • Regio - De regio in het Verenigd Koninkrijk waar het hotel zich bevindt.
 • Restitutiebedrag - Het totale restitutiebedrag voor het opgegeven hotel.
 • Aantal restituties - Het aantal restituties dat is verwerkt in het opgegeven hotel.
 • Restitutie ten opzichte van transacties (%) - Een percentage dat het aantal restituties weergeeft ten opzichte van het totale aantal transacties dat is verwerkt in het betreffende hotel. 0% betekent bijvoorbeeld dat er geen transacties zijn terugbetaald. 20% betekent dat 20% van de transacties is terugbetaald.

 


 

Restituties na verloop van tijd

Het staafdiagram toont het aantal restituties dat is verwerkt in het geselecteerde hotel met lichtblauwe balken. Raadpleeg de verticale as aan de linkerkant voor het respectieve aantal restituties.

Over deze grafiek is een trendlijn gelegd om het percentage terugbetalingen weer te geven. Raadpleeg de verticale as aan de rechterkant om de percentages van de trendlijn te bepalen.

Begin met het selecteren van de frequentie van de gegevens die in het staafdiagram moeten worden weergegeven. Als je"Dagelijks" selecteert, geeft elke staaf een andere dag van de transactiegegevens weer. Als je"Wekelijks" selecteert, geeft elke staaf een week weer en bij"Maandelijks" geeft elke staaf een maand weer.

Selecteer vervolgens een van je hotels in de keuzelijst.

Klik en versleep ten slotte de schuifbalk om het datumbereik te kiezen dat moet worden opgenomen in de zoekopdracht. Het geselecteerde tijdsbestek wordt in groen weergegeven.

Was dit artikel nuttig?
0 van de 0 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in