Overzichtspagina

De pagina"Overzicht" toont analyses van de laatste transacties die in het VK voor je hotels zijn verwerkt. Je kunt de tabbladen bovenaan de pagina gebruiken om te schakelen tussen de tijdframes"Gisteren","Vorige week","1 maand","3 maanden" en"12 maanden".

 


 

Verhouding tot transactiebedrag

gi-overzicht-1.png

Dit taartdiagram wordt gebruikt om het aandeel van de inkomsten uit transacties per hotel weer te geven tijdens het geselecteerde tijdsbestek. Grotere segmenten dragen bij aan een groter percentage van je inkomsten en kleinere segmenten dragen minder bij.

 


 

Samenvatting transactie

Deze grafieken tonen de meest recente transactiegegevens voor hotels in uw keten en ook regionale gemiddelden in de sector. Voor transacties die zijn verwerkt binnen het tijdsbestek dat bovenaan de pagina is geselecteerd, berekent Trust Payments de omzet en het aantal transacties.

 • Voor hotels in je keten worden deze gegevens per hotel weergegeven.
 • Voor alle hotels berekent Trust Payments het gemiddelde aantal transacties en bedragen per regio.

Begin met het selecteren van een van de volgende opties in het eerste vervolgkeuzemenu:

Overzicht handelaren

gi-overzicht-2.png

Aan de linkerkant zie je een tabel met alle hotels in je account. Voor elk hotel wordt de volgende informatie weergegeven:

 • Naam verkoper - De naam van het hotel.
 • Regio - De regio in het Verenigd Koninkrijk waar het hotel zich bevindt.
 • Aantal transacties - Het aantal transacties dat is verwerkt tijdens het geselecteerde tijdsbestek.
 • PAN Gemiddeld - Het gemiddelde bedrag dat per creditcard/debetkaart van de klant is betaald tijdens het geselecteerde tijdsbestek.
 • Transactiebedrag - De totale inkomsten uit transacties tijdens het geselecteerde tijdsbestek.

  De tabel heeft een kleurcode, waarbij diepere tinten groen staan voor betere prestaties en diepere tinten rood voor slechtere prestaties.

gi-overzicht-7.png

Aan de rechterkant ziet u een kaart van het Verenigd Koninkrijk, met de regio's die de hoogste inkomsten voor uw hotelketen genereren tijdens de geselecteerde periode gemarkeerd in diepere tinten groen en regio's die de laagste inkomsten genereren gemarkeerd in diepere tinten rood. (Regio's op de kaart zijn ge√Įdentificeerd op basis van de locaties van de hotels, niet de thuisadressen van de bezoekers)

Regionaal overzicht

gi-overzicht-3.png

Aan de linkerkant staat een tabel met alle regio's in het Verenigd Koninkrijk. Voor elke regio wordt de volgende informatie weergegeven:

 • Regio - De regio van het Verenigd Koninkrijk.
 • Gemiddeld aantal transacties - Het gemiddelde aantal transacties dat is verwerkt door hotels in deze regio tijdens de geselecteerde periode.
 • PAN Gemiddeld - Het gemiddelde bedrag dat per creditcard/debetkaart van de klant is betaald in hotels in deze regio tijdens de geselecteerde periode.
 • Gemiddeld transactiebedrag - De gemiddelde totale inkomsten uit transacties in hotels in deze regio tijdens de geselecteerde periode.

  De tabel heeft een kleurcode, waarbij diepere tinten groen staan voor betere prestaties en diepere tinten rood voor slechtere prestaties.

gi-overzicht-7.png

Aan de rechterkant wordt een kaart van het Verenigd Koninkrijk getoond met regio's in verschillende kleuren op basis van de gemiddelde prestaties van alle hotels binnen het geselecteerde tijdsbestek. Regio's met hotels die het hoogste gemiddelde inkomen genereren worden in diepere groene tinten weergegeven en regio's die het laagste gemiddelde inkomen genereren worden in diepere rode tinten weergegeven.

Merchant vs Regionale vergelijking

Met deze grafieken kun je de transactieopbrengsten en het aantal verwerkte transacties voor je hotels direct vergelijken met regionale gemiddelden in de sector gedurende de periode die je bovenaan de pagina hebt geselecteerd. Kies met behulp van de keuzerondjes uit de volgende opties:

Transactie Bedrag Aantal transacties PAN Gemiddeld transactiebedrag

gi-overzicht-4.png

Voor het geselecteerde tijdsbestek toont de tabel aan de linkerkant het verwerkte bedrag voor elk van je hotels, het gemiddelde verwerkte bedrag voor alle hotels in dezelfde Britse regio en het proportionele verschil tussen de twee waarden, weergegeven als een percentage. Een positief percentage geeft aan dat het hotel beter presteert dan andere hotels in de regio en een negatief percentage geeft aan dat het hotel minder goed presteert. Voor elke kolom worden de sterkste waarden in groen weergegeven en de zwakste waarden in rood.

gi-overzicht-8.png

Rechts wordt dit visueel weergegeven op een kaart van het Verenigd Koninkrijk. De regio's waar uw hotels het beste presteren op basis van de verwerkte hoeveelheid worden in groene tinten weergegeven, terwijl de regio's waar uw hotels het slechtst presteren in rode tinten worden weergegeven.

Was dit artikel nuttig?
1 van 1 vond dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in