Acquiring Statement (Het verwerven van verklaring)

De kop van het afschrift bevat belangrijke details over het afschrift, gebaseerd op het getoonde Merchant ID-nummer (MID):

1statement-acq-0510-en-01.png

In de kopregel staan de MID, Name (Naam verkoper), Currency (verwerking Munt), Reference # (referentienummer), Processing Date (verwerkingsdatum) en Settle. Method (afwikkeling methode) voor de verwerkende handelaar.

De verklaring heeft 4 standaard hoofdsecties en 2 extra, afhankelijk van het type verklaring en/of de configuratie van de handelaar:

 

Processing Summary (Verwerking Samenvatting)

De Processing Summary (Verwerking Samenvatting) is opgesplitst in 2 delen:

1 "Total Settlement Amount" (Totaal afwikkeling Bedrag) - Toont de Munt en het Netto Verrekend Bedrag in de gespecificeerde Munt.

  Dit is het bedrag dat de Merchant op zijn bankrekening zou ontvangen.

2 "Payment Summary" (Betalingsoverzicht) - Toont de samenvoegingen van Number of Slips (Aantal Slips), Gross Amounts (Bruto Bedragen) en Fee Amounts (Vergoedingsbedragen), uitgesplitst als volgt:

1statement-acq-2706-en-02.svg

a Sales (Verkoop) - Omvat het Number of Slips (Aantal Slips) en het Gross Amount (Bruto Bedrag) voor alle verkopen in alle terminals.

b Processing Fees (Verwerkingskosten) - Omvat de bedragen van de verkoopgerelateerde vergoedingen, de transactiekosten, de afwikkelingskosten en de vergoedingen voor het kaartsysteem (weergegeven per terminal onder de Processing Breakdown (Uitsplitsing van de verwerking)).

c Ancillary Services (Aanvullende diensten) - Omvat alle Gross Amounts (Bruto Bedragen) voor alle soorten aanvullende diensten.

d Ancillary Fees (Aanvullende vergoedingen) - Omvat een samenvoeging van alle vergoedingen voor alle aanvullende diensten.

e Net Activity (Netto activiteit) - Berekening van de netto activiteit door verkoop, verwerkingskosten, ondersteunende diensten en bijkomende kosten samen te voegen.

Hoe de netto-activiteit wordt berekend

Net Activity (e) = Sales (a) - (Processing Fees (b) + Ancillary Services (c) + Ancillary Fees (d))

f Opening Balance (Openingssaldo) - Elk onbetaald/geïnd saldo overgedragen van de vorige afwikkeling dag(en).

g Settlement Amount (Afwikkeling Bedrag) - Berekend door de netto activiteit en het beginsaldo samen te voegen

Hoe afwikkeling bedrag wordt berekend

Settlement Amount (g) = Net Activity (e) + (± Opening Balance (f))

h Closing Balance (Eindsaldo) - Elk onbetaald/geïnd saldo dat moet worden overgedragen naar de volgende afwikkeling dag(en).

 

Processing Breakdown (Uitsplitsing van de verwerking)

Dit deel geeft een overzicht van de verwerkte verzoeken,

Bij gebruik van onze betaalterminals wordt deze informatie voor elke in gebruik zijnde terminal afzonderlijk weergegeven. De details van de terminal in kwestie worden getoond in de kop van elke uitsplitsing. Dit omvat de Terminal ID, de Outlet Name (Outlet Naam) en Location (Locatie) (zoals hieronder getoond).

1statement-acq-0510-en-03.png

Het Processing Breakdown (Uitsplitsing van de verwerking) toont het totale Number of Transactions (Aantal transacties), Gross Amounts (Bruto Bedragen) en Processing Fees (Verwerkingskosten) (Trx Fees, IC (Interchange), CSF (Card Scheme Fees)) voor alle aankopen, gegroepeerd volgens:

  • Scheme: Visa/Mastercard
  • Region: Domestic/Intra/Inter
  • Card Type: Consumer/Premium/Commercial
  • Service Type: Debit Card/Credit Card

 

Ancillary Services & Fees (Aanvullende diensten en vergoedingen)

De Ancillary, Services & Fees (Aanvullende diensten en vergoedingen) bevat alle andere diensten en vergoedingen die niet onder de emmer Aankopen - Transactie, Interchange of Kaartregeling vallen. Dit toont het Number of Slips (aantal slips) en Gross (Bruto) voor Chargebacks, Authorisations (Authorisaties), Cross-Border Fee (Grensoverschrijdende Kosten), Refunds (Terugbetalingen), Wire Fees (Bankkosten), Adjustments (Aanpassingen), New Reserves Held (Nieuwe reserves) en andere kosten/transacties die niet onder een van de andere emmers vallen.

  Het Gross Amount (Bruto Bedrag) en het totaal van de vergoedingen worden ook weergegeven in het Processing Summary (Verwerking Samenvatting) aan het begin van het overzicht.

1statement-acq-0510-en-04.png

 

Dagelijkse betaling

Dit is een overzicht van alle afrekeningen die dagelijks gedurende de maand zijn uitgevoerd. Dit toont de verwerkingsdatum, het verkoopbedrag, het bedrag aan vergoedingen (verwerkings- en bijkomende kosten gecombineerd), het bedrag dat is ingehouden (indien van toepassing) en het bedrag dat is betaald (indien van toepassing).

  Als de betaling de voor de Munt ingestelde drempel niet overschrijdt (bv. 25 pond, 25 euro, enz.), wordt de betaling vastgehouden tot de volgende afwikkeling dag.

Hieronder volgt een voorbeeld van de Daily Payment Breakdown (Dagelijkse betaling):

1statement-acq-2306-en-06.png

 

DCC Revenue Summary (DCC Samenvatting van de inkomsten)

  Handelaren kunnen een DCC commissieovereenkomst aanvragen, waarbij zij een deel van de inkomsten uit DCC verkopen ontvangen. Alleen handelaren met een overeenkomst worden weergegeven in het gedeelte DCC Revenue Summary (DCC Samenvatting van de inkomsten).

Het DCC Revenue Summary (DCC Samenvatting van de inkomsten) staat op de allereerste pagina van het aankoopoverzicht, direct onder het Processing Summary (Verwerking Samenvatting). DCC De inkomsten worden uitbetaald op de laatste dag van de maand, gesaldeerd met het totale afwikkeling bedrag. Als de drempel niet wordt bereikt, worden DCC inkomsten overgedragen naar de volgende maand.

1statement-acq-2806-en-07.png

De volgende informatie wordt weergegeven:

  • DCC Inkomsten - Het totale commissiebedrag dat is gegenereerd voor de verkoper.
  • DCC Betaling van inkomsten - Als de drempel is bereikt die voor je account is ingesteld, wordt het bedrag weergegeven dat op je bankrekening wordt bijgeschreven, samen met het bijbehorende datumbereik waarop deze betaling betrekking heeft. (Hier wordt alleen een bedrag weergegeven als er inkomsten worden uitbetaald. Anders wordt dit weergegeven als "0,00") 

  Het kan meerdere maanden duren voordat de drempel wordt bereikt. In deze situatie zal het door DCC Revenue Payment weergegeven datumbereik dit volledige bereik weergeven.

Was dit artikel nuttig?
1 van de 5 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in