3DS API Veldspecificatie

THREEDLOOKUP Verzoek

Verplicht Veld Formaat Lengte Beschrijving
X1-EN.png requesttypedescription
XPath: /@type
Alpha

20

U moet in dit veld "THREEDLOOKUP" invullen.

X1-EN.png accounttypedescription
XPath: /operation/accounttypedescription
Alpha

20

U moet in dit veld "ECOM" (e-commerce) invullen.

X1-EN.png baseamount
XPath: /billing/amount
Numeriek

13

Het bedrag van de transactie in basiseenheden, zonder komma of decimaalteken, dus €10 wordt ingediend als 1000. Deze waarde moet groter zijn dan nul. (De maximumlengte kan variëren afhankelijk van uw wervende bank - Neem contact op met uw bank voor meer informatie)

X1-EN.png currencyiso3a
XPath: /billing/amount/@currencycode
Alpha

3

De Munt van de transactie.

Klik hier voor een volledige lijst van beschikbare munteenheden.

 

X1-EN.png expirydate
XPath: /billing/payment/expirydate
Datum MM/JJJJ

7

De op de kaart gedrukte vervaldatum.

X1-EN.png pan
XPath: /billing/payment/pan
Numeriek

12-19

Dit is het lange nummer dat op de voorzijde van de kaart van de klant is gedrukt.

X1-EN.png sitereference
XPath: /operation/sitereference
Alfanumeriek & underscore

50

Identificeert uw site op het Trust Payments systeem.

Als u uw sitereferentie niet kent, neem dan contact op met ons Support Team.

X3-EN.png applicationtype
XPath: /operation/applicationtype
Alpha

3

Voer een van de volgende ondersteunde waarden in:

 • "APP- Betaling via een mobiele app.
 • "WAP" - Voor browsergebaseerde betalingen.
X3-EN.png orderreference
XPath: /merchant/orderreference
Alfanumeriek, inclusief symbolen

25

Uw unieke bestelreferentie die in het Trust Payments systeem kan worden opgeslagen.

Aanbevolen lengte 25 tekens of minder (exacte lengte afhankelijk van de wervende bank). Niet-naleving van deze eis kan ertoe leiden dat de tekst in de transactie wordt ingekort.

X3-EN.png paymenttypedescription
XPath: /billing/payment/@type
Alpha

20

Voer een van de volgende ondersteunde waarden in:

 • "DELTA"
 • "ELECTRON"
 • "MAESTRO"
 • "MASTERCARD"
 • "MASTERCARDDEBIT"
 • "PURCHASING"
 • "VISA"

 

THREEDLOOKUP Antwoord

Verplicht Field Formaat Lengte Beschrijving
X4-EN.png requesttypedescription
XPath: /@type
Alpha

20

"THREEDLOOKUP" wordt teruggestuurd in het antwoord.
X4-EN.png cachetoken
XPath: /operation/cachetoken
Alfanumeriek

64

Unieke identificatiecode die de kaartgegevens van de klant vertegenwoordigt in het systeem van Trust Payment. Deze moet worden opgenomen in het THREEDQUERY verzoek (stap 3). Deze is 15 minuten geldig vanaf het moment dat het antwoord op THREEDLOOKUP is teruggestuurd.
X4-EN.png debtrepayment
XPath: /merchant/debtrepayment
Numeriek

1

Geeft aan of een transactie gemarkeerd is als schuldaflossing:

 • 1 - Transactie is gemarkeerd als schuldaflossing.
 • 0 - Transactie is niet gemarkeerd als schuldaflossing.
X4-EN.png errorcode
XPath: /error/code
Numeriek

1-5

De foutcode (errorcode) moet worden gebruikt om te bepalen of het verzoek succesvol was of niet.
 • Als de foutcode "0" is, is de transactie geslaagd.
 • Als de foutcode niet "0" is, was de transactie niet succesvol.

Klik hier voor een volledige lijst van errorcode en berichtwaarden.

X4-EN.png errormessage
XPath: /error/message
Alfanumeriek

255

Dit geeft een korte uitleg over de oorzaak van de fout.

Voor succesvolle transacties wordt dit geretourneerd als "Ok".

Klik hier voor een volledige lijst van errorcode en berichtwaarden.

X4-EN.png maskedpan
XPath: /billing/payment/pan
Alfanumeriek inclusief "#"

12-19

Het veld maskedpan veld vertegenwoordigt het kaartnummer van de klant dat wordt gebruikt om de transactie uit te voeren. De waarde van maskedpan veld wordt in het antwoord gemaskeerd. Het grootste deel van het nummer wordt opzettelijk verborgen door "#" tekens, bijv. 411111######0211.
X4-EN.png paymenttypedescription
XPath: /billing/payment/@type
Alpha

20

Een van de volgende waarden kan worden teruggegeven:

 • "DELTA"
 • "ELECTRON"
 • "MAESTRO"
 • "MASTERCARD"
 • "MASTERCARDDEBIT"
 • "PURCHASING"
 • "VISA"
X4-EN.png threednotificationurl
XPath: /threedsecure/notificationurl
URL

Niet gedefinieerd

Dit veld wordt geretourneerd tijdens 3-D Secure versie 2-authenticatie. Dit kan genegeerd worden, omdat u uw eigen threednotificationurl definieert om te gebruiken in stap 2.

X4-EN.png threedstransactionid
XPath: /threedsecure/transactionid
Alfanumeriek, inclusief koppeltekens

36

Universeel unieke transactie-identificatie die door de 3DS-server wordt toegekend om een enkele transactie te identificeren.
X4-EN.png threedversion
XPath: /threedsecure/version
Numeriek

6

Versie van 3-D Secure die wordt gebruikt om de betaling te verifiëren. (bijv. "2.1.0").

X4-EN.png transactionstartedtimestamp
XPath: /timestamp
Datum tijd JJJJ-MM-DD hh:mm:ss

19

Het tijdstip waarop het verzoek is verwerkt.
X2-EN.png errordata
XPath: /error/data
Alfanumeriek

255

Aanvullende informatie om te helpen bij het oplossen van de fout.

Wordt alleen geretourneerd als er een fout is opgetreden.

X2-EN.png threedmethodurl
XPath: /threedsecure/methodurl
URL

Niet gedefinieerd

URL waarnaar uw 3D-server een HTTPS POST verzendt als onderdeel van komende stap 2 (Methode URL). Deze URL wordt verstrekt door de ACS.

Indien threedmethodurl niet wordt teruggezonden, maar threedversion wordt teruggezonden met waarde 2.1.0 of hoger, ga dan naar stap 3 (3-D Query).

 

THREEDQUERY Verzoek

Verplicht Field Formaat Lengte Beschrijving
X1-EN.png requesttypedescription
XPath: /@type
Alpha

20

U moet in dit veld "THREEDQUERY" invullen.

X1-EN.png accept
XPath: /customer/accept
Alfanumeriek

1024

De exacte inhoud van het HTTP-accept-headerveld zoals ontvangen van de user-agent van de kaarthouder.

X1-EN.png accounttypedescription
XPath: /operation/accounttypedescription
Alpha

20

Voer in dit veld "ECOM" (e-commerce) in.
X1-EN.png acquirerbin
XPath: /acquirer/acquirerbin
Alfanumeriek

11

Als u een Trust Payments (UK/FCA) acquiring account gebruikt, geef dan een van de volgende waarden op:

 • "456896" - Visa
 • "271708" - Mastercard

Als u een Trust Payments (Malta) acquiring account gebruikt, geef dan een van de volgende waarden op:

 • "408912" - Visa
 • "529786" - Mastercard

Als u een externe acquirerekening gebruikt, neem dan contact op met uw acquirer voor de gegevens die u moet indienen.

X1-EN.png baseamount
XPath: /billing/amount
Numeriek

13

Het bedrag van de transactie in basiseenheden, zonder komma of decimaalteken, dus €10 wordt ingediend als 1000. Deze waarde moet groter zijn dan nul. (De maximumlengte kan variëren afhankelijk van uw wervende bank - Neem contact op met uw bank voor meer informatie)
X1-EN.png billingfirstname
XPath: /factuur/naam/eerste
Alfanumeriek, inclusief symbolen

127

De Voornaam facturatie.

Vereist voor Visa Secure Data Field Mandate.

X1-EN.png billinglastname
XPath: /factuur/naam/laatst
Alfanumeriek, inclusief symbolen

127

De Achternaam facturatie.

Vereist voor Visa Secure Data Field Mandate.

X1-EN.png browsercolordepth
XPath: /customer/browsercolordepth
Numeriek

2

Waarde die de bitdiepte van het kleurenpalet voor de weergave van beelden weergeeft, in bits per pixel.

Geaccepteerde waarden:

 • 1
 • 4
 • 8
 • 15
 • 16
 • 24
 • 32
 • 48
X1-EN.png browserjavaenabled
XPath: /customer/browserjavaenabled
Booleaanse

5

Of de browser van de klant al dan niet Java kan uitvoeren.

Geaccepteerde waarden: true, false.

X1-EN.png browserjavascriptenabled
XPath: /customer/browserjavascriptenabled
Booleaanse

5

Of de browser van de klant al dan niet JavaScript kan uitvoeren.

Geaccepteerde waarden: true, false.

X1-EN.png browserlanguage
XPath: /customer/browserlanguage
Alpha

8

Waarde die de browsertaal weergeeft zoals gedefinieerd in IETF BCP47.

X1-EN.png browserscreenheight
XPath: /customer/browserscreenheight
Numeriek

6

Totale hoogte van het scherm van de klant in pixels.

Vereist voor Visa Secure Data Field Mandate.

X1-EN.png browserscreenwidth
XPath: /customer/browserscreenwidth
Numeriek

6

Totale breedte van het scherm van de klant in pixels.

Vereist voor Visa Secure Data Field Mandate.

X1-EN.png browsertz
XPath: /customer/browsertz
Numeriek

5

Tijdzoneverschil in minuten tussen UTC en de lokale tijd van de browser van de klant.

Merk op dat de offset positief is als de lokale tijdzone achter UTC ligt en negatief als deze ervoor ligt.

bijv. Als UTC -5 uur: 300 of +300

bijv. Als UTC +5 uur: -300

X1-EN.png cachetoken
XPath: /operation/cachetoken
Alfanumeriek

64

Unieke identificatiecode die de kaartgegevens van de klant vertegenwoordigt in het systeem van Trust Payment. Deze is 15 minuten geldig vanaf het moment dat het antwoord op THREEDLOOKUP is teruggestuurd.

Dit wordt u teruggegeven in het antwoord op THREEDLOOKUP (stap 1).

X1-EN.png

challengewindowsize
XPath: /customer/challengewindowsize

Numeriek

2

Dimensie van het pop-upvenster voor step-up authenticatie-uitdaging.

Geaccepteerde waarden:

 • 01 - Voor 250x400
 • 02 - Voor 390x400
 • 03 - Voor 500x600
 • 04 - Voor 600x400
 • 05 - Voor volledig scherm
X1-EN.png currencyiso3a
XPath: /billing/amount/@currencycode
Alpha

3

De Munt van de transactie.

Klik hier voor een volledige lijst van beschikbare munteenheden.

X1-EN.png customerip
XPath: /customer/ip
IP-adres

39

Het IP-adres van de klant.

Vereist voor Visa Secure Data Field Mandate.

X1-EN.png expirydate
XPath: /billing/payment/expirydate
Datum MM/JJJJ

7

De op de kaart gedrukte vervaldatum.
X1-EN.png pan
XPath: /billing/payment/pan
Numeriek

12-19

Dit is het lange nummer dat op de voorzijde van de kaart van de klant is gedrukt.
X1-EN.png paymenttypedescription
XPath: /billing/payment/@type
Alpha

20

Voer een van de volgende ondersteunde waarden in:

 • "DELTA"
 • "ELECTRON"
 • "MAESTRO"
 • "MASTERCARD"
 • "MASTERCARDDEBIT"
 • "PURCHASING"
 • "VISA"
X1-EN.png sitereference
XPath: /operation/sitereference
Alfanumeriek
& underscore

50

Identificeert uw site op het Trust Payments systeem.

Als u uw sitereferentie niet kent, neem dan contact op met ons Support Team.

X1-EN.png termurl
XPath: /merchant/termurl
URL

1024

Deze URL wordt gebruikt om de kaartuitgever te instrueren waarheen de browser van de klant moet worden gestuurd nadat hij is geverifieerd op de ACS van de kaartuitgever (voor step-up authenticatie).
X1-EN.png threedscompind
XPath: /threedsecure/threedscompind
Char

1

Geeft aan of de 3DS-methode met succes is voltooid.

Geaccepteerde waarden:

 • Y - Dien Y in indien stap 2 (Methode URL) met succes is voltooid.
 • N - Dien N in als threedmethodurl en threednotificationurl waren in THREEDLOOKUP maar stap 2 (Methode URL) werd overgeslagen.
 • U - Dien U in als threedmethodurl niet geretourneerd in THREEDLOOKUP.
X1-EN.png threedstransactionid
XPath: /threedsecure/transactionid
Alfanumeriek, inclusief koppeltekens

36

Universeel unieke transactie-identificatie die door de 3DS-server wordt toegekend om een enkele transactie te identificeren.

Dit wordt u teruggegeven in het antwoord op THREEDLOOKUP (stap 1).

X1-EN.png useragent
XPath: /customer/useragent
Alfanumeriek

2048

Exacte inhoud van de HTTP user-agent header. Als de opgegeven lengte groter is dan de maximale lengte 2048, wordt het overtollige gedeelte door de server 3-D Secure afgekapt.
X2-EN.png billingemail
XPath: /factuur/e-mail
E-mail

255

Het adres E-mailadres facturatie . Dit kan dan worden gebruikt voor correspondentie met de klant. Maximale lengte van 255 (maximaal 64 tekens vóór het "@"-teken).

Vereist voor Visa Secure Data Field Mandate wanneer billingtelephone niet is voorzien.

X2-EN.png billingtelephone
XPath: /factuur/telefoon
Alfanumeriek, inclusief
symbolen

20

Het telefoonnummer voor de facturering. Geldige tekens:
 • Cijfers 0-9
 • Ruimtes
 • Speciale tekens: + - ( )

Vereist voor Visa Secure Data Field Mandate wanneer billingemail niet is voorzien.

X3-EN.png billingprefixname
XPath: /factuur/naam/voorvoegsel
Alfanumeriek, inclusief
symbolen

25

Het voorvoegsel voor de factuurnaam, uit de volgende lijst: De heer, De heren, Juffrouw, Dr., Mw, Prof., Eerw., Dhr., Heer, Dame & Mx.
X3-EN.png billingmiddlename
XPath: /factuur/naam/midden
Alfanumeriek, inclusief
symbolen

127

De facturatie middelste naam.
X3-EN.png billingsuffixname
XPath: /factuur/naam/suffix
Alfanumeriek

25

De naam van het achtervoegsel voor facturering.
X3-EN.png billingpremise
XPath: /billing/premise
Alfanumeriek, inclusief
symbolen

25

Het huisnummer of de eerste regel van het factuuradres.
X3-EN.png billingstreet
XPath: /factuur/straat
Alfanumeriek, inclusief
symbolen

127

De ingevoerde straat voor het factuuradres.
X3-EN.png billingtown
XPath: /factuur/stad
Alfanumeriek, inclusief
symbolen

127

De stad die is ingevoerd voor het factuuradres.
X3-EN.png billingcounty
XPath: /factuur/provincie
Alfanumeriek, inclusief
symbolen

127

De provincie die is ingevoerd voor het factuuradres.

Dit wordt weergegeven als "State code (eg. NY)” op pagina's met "us_US" locale.

Voor Amerikaanse adressen wordt de staat in dit veld ingevuld.

Geldige formaten:

 • Voorkeur: Staatcode van twee tekens, bijvoorbeeld "NY".
 • Volledige naam van de staat (geen afkortingen), bijvoorbeeld "New York".
X3-EN.png billingpostcode
XPath: /factuur/postcode
Alfanumeriek

25

De Postcode facturatie of postcode. Dit moet een geldige postcode zijn voor de billingcountryiso2a ingediend.
X3-EN.png billingcountryiso2a
XPath: /factuur/land
Alpha

2

Het voor het factuuradres ingevoerde land, in ISO2A-formaat.
X3-EN.png billingtelephonetype
XPath: /factuur/telefoon/@type
Char

1

Het ingevoerde type telefoonnummer. De beschikbare opties zijn:
 • H = Thuis
 • M = Mobiel
 • W = Werk
X3-EN.png merchantcountryiso2a*
XPath: /merchant/merchantcountryiso2a
Alpha

2

Landcode gekoppeld aan uw account.

Als deze niet wordt opgegeven, gebruiken we standaard de gegevens die in onze records zijn opgeslagen. Anders kunt u dit veld indienen om deze waarde per verzoek op te heffen.

De verstrekte informatie moet overeenkomen met de informatie die wordt gebruikt om de rekening bij Visa en Mastercard te registreren voor 3-D Secure authenticatie.

X3-EN.png merchantname*
XPath: /merchant/merchantname
Alfanumeriek

255

Naam gekoppeld aan uw account op Trust Payments.

Als deze niet wordt opgegeven, gebruiken we standaard de gegevens die in onze records zijn opgeslagen. Anders kunt u dit veld indienen om deze waarde per verzoek op te heffen.

De verstrekte informatie moet overeenkomen met de informatie die wordt gebruikt om de rekening bij Visa en Mastercard te registreren voor 3-D Secure authenticatie.

X3-EN.png merchantnumber*
XPath: /merchant/merchantnumber
Alfanumeriek

32

Het handelaarsnummer dat werd gebruikt om de transactie te verwerken. Verstrekt door de wervende bank.

Als deze niet wordt opgegeven, gebruiken we standaard de gegevens die in onze records zijn opgeslagen. Anders kunt u dit veld indienen om deze waarde per verzoek op te heffen.

De verstrekte informatie moet overeenkomen met de informatie die wordt gebruikt om de rekening bij Visa en Mastercard te registreren voor 3-D Secure authenticatie.

X3-EN.png orderreference
XPath: /merchant/orderreference
Alfanumeriek, inclusief
symbolen

25

Uw unieke bestelreferentie die in het Trust Payments systeem kan worden opgeslagen.

Dit veld wordt teruggestuurd indien het in het verzoek is ingediend.

X3-EN.png requestorurl*
XPath: /merchant/requestorurl
URL

2048

Volledig gekwalificeerde URL van de 3DS Requestor website of customer care site. Dit gegevenselement verschaft aanvullende informatie aan het ontvangende 3-D Secure systeem indien zich een probleem voordoet en dient contactinformatie te verschaffen.

Als deze niet wordt opgegeven, gebruiken we standaard de gegevens die in onze records zijn opgeslagen. Anders kunt u dit veld indienen om deze waarde per verzoek op te heffen.

X3-EN.png trustpaymentsrequestoridmastercard*
XPath: /merchant/trustpaymentsrequestoridmastercard
Alfanumeriek

26

De requestor id prefix "TRU93918", gevolgd door "_", en dan de Merchant id (MID).
Voorbeeld: "TRU93918_9991111111"

Als deze niet wordt opgegeven, gebruiken we standaard de gegevens die in onze records zijn opgeslagen. Anders kunt u dit veld indienen om deze waarde per verzoek op te heffen.

De verstrekte Merchant id (MID) moet overeenstemmen met de informatie die wordt gebruikt om de rekening bij Visa en Mastercard te registreren voor 3-D Secure authenticatie.

X3-EN.png trustpaymentsrequestoridvisa*
XPath: /merchant/trustpaymentsrequestoridvisa
Alfanumeriek

26

In onze testomgeving moet uw systeem de requestor id prefix "11111111" gevolgd door "*", en dan de Merchant id (MID).

Voorbeeld: "11111111*9991111111"

In een live omgeving zou dit de Visa Bank id (BID) van de acquirer zijn, gevolgd door "*" en dan de MID die door de acquirer van de merchant wordt verstrekt.

Als deze niet wordt opgegeven, gebruiken we standaard de gegevens die in onze records zijn opgeslagen. Anders kunt u dit veld indienen om deze waarde per verzoek op te heffen.

De verstrekte Merchant id (MID) moet overeenstemmen met de informatie die wordt gebruikt om de rekening bij Visa en Mastercard te registreren voor 3-D Secure authenticatie.

X3-EN.png trustpaymentsrequestornamemastercard*
XPath: /merchant/trustpaymentsrequestornamemastercard
Alfanumeriek

40

Trust Payments 3DS toegewezen Requestor-naam voor Mastercard, in het volgende formaat:

3DS Servernaam+"_"+Naam verkoper

bijv. "TrustPayments_Merchantname"

Als deze niet wordt opgegeven, gebruiken we standaard de gegevens die in onze records zijn opgeslagen. Anders kunt u dit veld indienen om deze waarde per verzoek op te heffen.

De opgegeven handelsnaam moet overeenkomen met de informatie die wordt gebruikt om de rekening bij Visa en Mastercard te registreren voor 3-D Secure authenticatie.

X3-EN.png trustpaymentsrequestornamevisa*
XPath: /merchant/trustpaymentsrequestornamevisa
Alfanumeriek

40

Naam verkoper die je definieert.

bijv. "Test Merchant1 Ltd"

Als deze niet wordt opgegeven, gebruiken we standaard de gegevens die in onze records zijn opgeslagen. Anders kunt u dit veld indienen om deze waarde per verzoek op te heffen.

De opgegeven handelsnaam moet overeenkomen met de informatie die wordt gebruikt om de rekening bij Visa en Mastercard te registreren voor 3-D Secure authenticatie.

*Als een van de volgende optionele velden wordt ingediend in het THREEDQUERY verzoek, raden wij u sterk aan voor al deze velden waarden in te dienen, anders worden de standaardwaarden die in uw account zijn opgeslagen gebruikt voor velden die niet worden overschreven.

 • merchantcountryiso2a
 • merchantname
 • merchantnumber
 • trustpaymentsrequestoridmastercard
 • trustpaymentsrequestoridvisa
 • trustpaymentsrequestornamemastercard
 • trustpaymentsrequestornamevisa
 • requestorurl

 

THREEDQUERY Antwoord

Verplicht Field Formaat Lengte Beschrijving
X4-EN.png requesttypedescription
XPath: /@type
Alpha

20

"THREEDQUERY" wordt teruggestuurd in het antwoord.
X4-EN.png accounttypedescription
XPath: /operation/accounttypedescription
Alpha

20

"ECOM" (e-commerce) wordt teruggestuurd in het antwoord.
X4-EN.png acsreferencenumber
XPath: /threedsecure/acsreferencenumber
Alfanumeriek

32

Aan de ACS toegekende unieke identificatiecode.
X4-EN.png acstransid
XPath: /threedsecure/acstransid
Alfanumeriek

36

Unieke identificatiecode van de transactie binnen het ACS-systeem.
X4-EN.png debtrepayment
XPath: /merchant/debtrepayment
Numeriek

1

Geeft aan of een transactie gemarkeerd is als schuldaflossing:

 • 1 - Transactie is gemarkeerd als schuldaflossing.
 • 0 - Transactie is niet gemarkeerd als schuldaflossing.
X4-EN.png enrolled
XPath: /threedsecure/enrolled
Char

1

De registratiestatus van de betaalkaart:

 • Y - De kaart van de klant is geregistreerd.
 • N - De kaart van de klant is niet geregistreerd.
 • U - Kan niet vaststellen of de kaart geregistreerd is.
 • B - De authenticatieregel van de handelaar wordt geactiveerd om de authenticatie in dit gebruik te omzeilen.
X4-EN.png errorcode
XPath: /error/code
Numeriek

1-5

De foutcode (errorcode) moet worden gebruikt om te bepalen of het verzoek succesvol was of niet.
 • Als de foutcode "0" is, is de transactie geslaagd.
 • Als de foutcode niet "0" is, was de transactie niet succesvol.

Klik hier voor een volledige lijst van errorcode en berichtwaarden.

X4-EN.png errormessage
XPath: /error/message
Alfanumeriek

255

Dit geeft een korte uitleg over de oorzaak van de fout.

Voor succesvolle transacties wordt dit geretourneerd als "Ok".

Klik hier voor een volledige lijst van errorcode en berichtwaarden.

X4-EN.png issuer
XPath: /payment/issuer
Alfanumeriek

255

De uitgever van de kaart van de klant.
X4-EN.png issuercountryiso2a
XPath: /billing/payment/issuercountry
Alpha

2

Het land voor de uitgever van de kaart van de klant.
Dit zal in ISO2A formaat zijn.

Klik hier voor een volledige lijst van landcodes.

X4-EN.png livestatus
XPath: /live
Numeriek

1

 • 0 - Transactie verwerkt met een testrekening.
 • 1 - Transactie verwerkt met een live rekening.
X4-EN.png maskedpan
XPath: /billing/payment/pan
Alfanumeriek inclusief "#"

12-19

Het veld maskedpan veld vertegenwoordigt het unieke tokennummer van de klant dat wordt gebruikt om de transactie uit te voeren. De waarde van maskedpan veld wordt in het antwoord gemaskeerd. Het grootste deel van het nummer wordt opzettelijk verborgen door "#" tekens, bijv. 411111######0211.

X4-EN.png merchantcategorycode
XPath: /merchant/merchantcategorycode
Alfanumeriek

255

Dit is de Klant Categorie Code (MCC) geassocieerd met de account zoals gedefinieerd in het verzoek.

De teruggegeven waarden zijn afhankelijk van uw accountconfiguratie.

X4-EN.png merchantcountryiso2a
XPath: /merchant/merchantcountryiso2a
Alpha

2

Dit is het land van de handelaar dat aan de rekening is gekoppeld, zoals gedefinieerd in het verzoek.

De teruggegeven waarden zijn afhankelijk van uw accountconfiguratie.

X4-EN.png merchantname
XPath: /merchant/merchantname
Alfanumeriek

255

Dit is de Naam verkoper geassocieerd met de account zoals gedefinieerd in het verzoek.

De teruggegeven waarden zijn afhankelijk van uw accountconfiguratie.

X4-EN.png merchantnumber
XPath: /merchant/merchantnumber
Alfanumeriek

32

Dit is het aan de rekening gekoppelde handelaarsnummer zoals gedefinieerd in het verzoek.

De teruggegeven waarden zijn afhankelijk van uw accountconfiguratie.

X4-EN.png operatorname
XPath: /merchant/operatorname
Alphanumeirc

255

De waarde van dit veld bevat de naam van de gebruiker die het verzoek heeft verwerkt.
X4-EN.png paymenttypedescription
XPath: /billing/payment/@type
Alpha

20

Een van de volgende waarden kan worden teruggegeven:

 • "DELTA"
 • "ELECTRON"
 • "MAESTRO"
 • "MASTERCARD"
 • "MASTERCARDDEBIT"
 • "PURCHASING"
 • "VISA"
X4-EN.png settleduedate
XPath: /settlement/settleduedate
Datum JJJJ-MM-DD

10

De datum waarop de transactie zal worden afgewikkeld, als de latere betaling wordt verwerkt via de TRU Connect gateway, tenzij dit in de AUTH wordt overschreven.
X4-EN.png settlestatus
XPath: /settlement/settlestatus
Numeriek

3

Dit is de toegewezen settlestatus waarde, in het geval dat de volgende betaling wordt verwerkt via de TRU Connect gateway, tenzij deze wordt overschreven in de AUTH. Klik hier voor meer informatie over settlestatus.

X4-EN.png status
XPath: /threedsecure/status
Char

1

Geeft aan of de klant al dan niet op de ACS van de kaartuitgever werd geauthenticeerd:
 • Y - Klant geauthenticeerd. Dit antwoord bevat de informatie die nodig is om een transactie te verwerken. U kunt direct doorgaan naar stap 5 om het THREEDRESULT verzoek te verwerken.
 • A - Authenticatie geprobeerd, maar kon niet worden voltooid. U kunt direct doorgaan naar stap 5 om het verzoek THREEDRESULT te verwerken, maar houd er rekening mee dat de aansprakelijkheidsdienst mogelijk niet beschikbaar is.
 • U - Kan verificatie niet uitvoeren. Aansprakelijkheidsverschuiving zal niet van kracht zijn. Indien u ervoor kiest om door te gaan, ga dan naar stap 5 om het THREEDRESULT verzoek te verwerken.
 • N - Authenticatie was niet succesvol. U moet niet doorgaan met de betaling.
 • C - Uitdaging vereist voor authenticatie. Ga verder met stap 4 en voltooi de step-up authenticatie.
 • R - Authenticatie is geweigerd. U moet niet doorgaan met de betaling.
X4-EN.png threedsservertransid
XPath: /threedsecure/threedsservertransid
Alfanumeriek

36

Universeel unieke transactie-ID toegewezen aan de 3-D Secure server om een enkele transactie te identificeren.
X4-EN.png threedversion
XPath: /threedsecure/version
Numeriek

6

Versie van 3-D Secure gebruikt om de betaling te authenticeren. (bijv. "2.1.0")

X4-EN.png transactionreference
XPath: /transactionreference
Alfanumeriek, inclusief koppeltekens

25

Een unieke referentie voor de transactie toegewezen door Trust Payments. U hebt deze referentie nodig om een terugbetaling uit te voeren of de transactie bij te werken.
X4-EN.png transactionstartedtimestamp
XPath: /timestamp
Datum tijd JJJJ-MM-DD hh:mm:ss

19

Het tijdstip waarop het verzoek is verwerkt.
X2-EN.png acquirerresponsecode
XPath: /acquirerresponsecode
Numeriek

255

Bevat informatie over fouten die zijn geretourneerd tijdens het 3-D Secure proces.

Wordt alleen teruggegeven in geval van een fout

X2-EN.png acquirerresponsemessage
XPath: /acquirerresponsemessage
Alfanumeriek

255

Bevat informatie over fouten die zijn geretourneerd tijdens het 3-D Secure proces.

Wordt alleen teruggegeven in geval van een fout

X2-EN.png acsurl
XPath: /threedsecure/acsurl
URL

1024

Wordt alleen teruggestuurd als de status C is (wat wijst op een uitdaging).

De browser van de klant moet naar deze URL worden omgeleid als onderdeel van stap 4 (step-up authenticatie).

X2-EN.png errordata
XPath: /error/data
Alfanumeriek

255

Aanvullende informatie om te helpen bij het oplossen van de fout.

Wordt alleen geretourneerd als er een fout is opgetreden.

X2-EN.png orderreference
XPath: /merchant/orderreference
Alfanumeriek, inclusief symbolen

25

Uw unieke bestelreferentie die in het Trust Payments systeem kan worden opgeslagen.

Dit veld wordt teruggestuurd indien het in het verzoek is ingediend.

X2-EN.png threedpayload
XPath: /threedsecure/threedpayload
Base64-gecodeerd payload

N/A

Wordt alleen teruggestuurd als de status C is (wat wijst op een uitdaging).

Bevat informatie over de uitdagende gebruikersinterface. Wordt doorgegeven aan de ACS als onderdeel van stap 4 (step-up authenticatie).

De waarde van de threedpayload is de creq die nodig is voor stap 4 (Uitdaging).

 

THREEDRESULT Verzoek

Verplicht Field Formaat Lengte Beschrijving
X1-EN.png parenttransactionreference
XPath: /operation/parenttransactionreference
Alfanumeriek
& koppeltekens

25

U moet de transactionreference waarde in het antwoord op THREEDQUERY indienen.
X1-EN.png requesttypedescription
XPath: /@type
Alpha

20

U moet in dit veld "THREEDRESULT" invullen.
X1-EN.png sitereference
XPath: /operation/sitereference
Alfanumeriek

50

Identificeert uw site op het Trust Payments systeem.

Als u uw sitereferentie niet kent, neem dan contact op met ons Support Team.

 

THREEDRESULT Antwoord

Verplicht Field Formaat Length Beschrijving
X4-EN.png requesttypedescription
XPath: /@type
Alpha

20

"THREEDRESULT" wordt teruggestuurd in het antwoord.
X4-EN.png accounttypedescription
XPath: /operation/accounttypedescription
Alpha

20

"ECOM" (e-commerce) wordt teruggestuurd in het antwoord.
X4-EN.png baseamount
XPath: /billing/amount
Numeriek

13

Het bedrag van de transactie in basiseenheden zoals opgegeven in de aanvraag, zonder komma's of decimalen, dus €10 wordt opgegeven als 1000. (Maximale lengte kan variëren afhankelijk van uw overnemende bank - Neem contact op met uw bank voor meer informatie)

X4-EN.png cavv
XPath: /threedsecure/cavv
Alfanumeriek

56

De unieke Cardholder Authentication Verification Value (CAVV) geassocieerd met de transactie.
X4-EN.png currencyiso3a
XPath: /billing/amount/@currencycode
Alpha

3

De Munt van de transactie.

Klik hier voor een volledige lijst van beschikbare munteenheden.

X4-EN.png debtrepayment
XPath: /merchant/debtrepayment
Numeriek

1

Geeft aan of een transactie gemarkeerd is als schuldaflossing:

 • 1 - Transactie is gemarkeerd als schuldaflossing.
 • 0 - Transactie is niet gemarkeerd als schuldaflossing.
X4-EN.png eci
XPath: /threedsecure/eci
Alfanumeriek

2

Het beveiligingsniveau ECI (E-Commerce Indicator) van de transactie. Klik hier voor meer informatie over mogelijke ECI waarden.
X4-EN.png enrolled
XPath: /threedsecure/enrolled
Char

1

De registratiestatus van de betaalkaart:

 • Y - De kaart van de klant is geregistreerd.
 • N - De kaart van de klant is niet geregistreerd.
 • U - Kan niet vaststellen of de kaart geregistreerd is.
 • B - De authenticatieregel van de handelaar wordt geactiveerd om de authenticatie in dit gebruik te omzeilen.
X4-EN.png errorcode
XPath: /error/code
Numeriek

1-5

De foutcode (errorcode) moet worden gebruikt om te bepalen of het verzoek succesvol was of niet.
 • Als de foutcode "0" is, is de transactie geslaagd.
 • Als de foutcode niet "0" is, is de transactie niet geslaagd.

Klik hier voor een volledige lijst van errorcode en berichtwaarden.

X4-EN.png errormessage
XPath: /error/message
Alfanumeriek

255

Dit geeft een korte uitleg over de oorzaak van de fout.

Voor succesvolle transacties wordt dit geretourneerd als "Ok".

Klik hier voor een volledige lijst van errorcode en berichtwaarden.

X4-EN.png issuer
XPath: /billing/payment/issuer
Alfanumeriek

255

De uitgever van de kaart van de klant.
X4-EN.png issuercountryiso2a
XPath: /billing/payment/issuercountry
Alpha

2

Het land voor de uitgever van de kaart van de klant.
Dit zal in ISO2A formaat zijn.

Klik hier voor een volledige lijst van landcodes.

X4-EN.png livestatus
XPath: /live
Numeriek

1

 • 0 - Transactie verwerkt met een testrekening.
 • 1 - Transactie verwerkt met een live rekening.
X4-EN.png maskedpan
XPath: /billing/payment/pan
Alfanumeriek inclusief "#"

12-19

Het veld maskedpan veld vertegenwoordigt het unieke tokennummer van de klant dat wordt gebruikt om de transactie uit te voeren. De waarde van maskedpan veld wordt in het antwoord gemaskeerd. Het grootste deel van het nummer wordt opzettelijk verborgen door "#" tekens, bijv. 411111######0211.

X4-EN.png merchantcategorycode
XPath: /merchant/merchantcategorycode
Alfanumeriek

255

Dit is de Klant Categorie Code (MCC) geassocieerd met de account zoals gedefinieerd in het verzoek.

De teruggegeven waarden zijn afhankelijk van uw accountconfiguratie.

X4-EN.png merchantcountryiso2a
XPath: /merchant/merchantcountryiso2a
Alpha

2

Dit is het land van de handelaar dat aan de rekening is gekoppeld, zoals gedefinieerd in het verzoek.

De teruggegeven waarden zijn afhankelijk van uw accountconfiguratie.

X4-EN.png merchantname
XPath: /merchant/merchantname
Alfanumeriek

255

Dit is de Naam verkoper geassocieerd met de account zoals gedefinieerd in het verzoek.

De teruggegeven waarden zijn afhankelijk van uw accountconfiguratie.

X4-EN.png merchantnumber
XPath: /merchant/merchantnumber
Alfanumeriek

32

Het handelaarsnummer dat werd gebruikt om het verzoek te verwerken. Verstrekt door de wervende bank.
X4-EN.png operatorname
XPath: /merchant/operatorname
Alfanumeriek

255

De waarde van dit veld bevat de naam van de gebruiker die het verzoek heeft verwerkt.
X4-EN.png parenttransactionreference
XPath: /operation/parenttransactionreference
Alfanumeriek
& koppeltekens

25

De geretourneerde waarde komt overeen met de parenttransactionreference in het THREEDRESULT verzoek.
X4-EN.png paymenttypedescription
XPath: /billing/payment/@type
Alpha

20

Een van de volgende waarden kan worden teruggegeven:

 • "DELTA"
 • "ELECTRON"
 • "MAESTRO"
 • "MASTERCARD"
 • "MASTERCARDDEBIT"
 • "PURCHASING"
 • "VISA"
X4-EN.png settleduedate
XPath: /settlement/settleduedate
Datum JJJJ-MM-DD

10

De datum waarop de transactie zal worden afgewikkeld, als de latere betaling wordt verwerkt via de TRU Connect gateway, tenzij dit in de AUTH wordt overschreven.
X4-EN.png status
XPath: /threedsecure/status
Char

1

Geeft aan of de klant al dan niet op de ACS van de kaartuitgever werd geauthenticeerd:
 • Y - Klant heeft zich geverifieerd. U kunt doorgaan naar stap 6 (autorisatie) en een betaling verwerken met behulp van de velden die in dit antwoord worden geretourneerd.
 • A - Authenticatie geprobeerd, maar kon niet worden voltooid. U kunt doorgaan naar stap 6 (autorisatie) en een betaling verwerken met behulp van de velden die in dit antwoord worden geretourneerd, maar houd er rekening mee dat de aansprakelijkheidsdienst mogelijk niet beschikbaar is.
 • U - Kan geen verificatie uitvoeren. U kunt ervoor kiezen de betaling te verwerken, maar de aansprakelijkheidsverschuiving zal niet van kracht zijn.
 • N - Authenticatie was niet succesvol. U moet niet doorgaan met de betaling.
 • R - Authenticatie is geweigerd. U moet niet doorgaan met de betaling.
X4-EN.png threeddirectorytransactionreference
XPath: /threedsecure/directorytransactionreference
Alfanumeriek

48

Unieke DSTransactionId teruggestuurd door uw MPI provider.
X4-EN.png threedversion
XPath: /threedsecure/version
Numeriek

6

Versie van 3-D Secure gebruikt om de betaling te authenticeren. (bijv. "2.1.0")
X4-EN.png transactionreference
XPath: /transactionreference
Alfanumeriek, inclusief
koppeltekens

25

Een unieke referentie voor de transactie toegewezen door Trust Payments. U hebt deze referentie nodig om een terugbetaling uit te voeren of de transactie bij te werken.
X4-EN.png transactionstartedtimestamp
XPath: /timestamp
Datum tijd JJJJ-MM-DD hh:mm:ss

19

Het tijdstip waarop de transactie werd verwerkt.
X2-EN.png errordata
XPath: /error/data
Alfanumeriek

255

Aanvullende informatie om te helpen bij het oplossen van de fout.

Wordt alleen geretourneerd als er een fout is opgetreden.

X2-EN.png orderreference
XPath: /merchant/orderreference
Alfanumeriek, inclusief
symbolen (25)

25

Uw unieke bestelreferentie die in het Trust Payments systeem kan worden opgeslagen.

Dit veld wordt teruggestuurd indien het in het verzoek is ingediend.

 

Was dit artikel nuttig?
0 van de 0 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in