Wat is de Abonnementsmodule?

Je kunt betalingen plannen die op regelmatige tijdstippen namens jou worden verwerkt door gebruik te maken van onze Subscription Engine. De Subscription Engine wordt eenmaal per dag geactiveerd en verwerkt automatisch alle betalingen die eerder op je account zijn gepland.

Vereisten

 • Uw merchant ID moet in staat zijn om terugkerende (doorlopende) betalingen te verwerken. Bij twijfel raden wij u aan contact op te nemen met uw acquiring bank voor opheldering.
 • Alleen kaarten van het merk American Express, Mastercard en Visa kunnen worden gebruikt voor het verwerken van abonnementsbetalingen. (Maestro wordt niet ondersteund)

Procesoverzicht

 • U moet het verzoek configureren dat wordt ingediend bij Trust Payments om de frequentie en waarde van abonnementsbetalingen te definiëren.
 • Betalingen worden automatisch verwerkt op de aangegeven intervallen door onze Subscription Engine.

 

Inschrijvingsprocessen

Bij het verwerken van een abonnement zijn er twee verschillende workflows die u kunt implementeren:

 • Abonnement plannen met onmiddellijke betaling
  Gebruikt om een betaling onmiddellijk te verwerken en een abonnement te plannen om verdere betalingen op regelmatige tijdstippen uit te voeren
 • Abonnement plannen zonder onmiddellijke betaling
  Gebruikt om de eerste betaling over te slaan (bijv. een gratis proefperiode) en een abonnement te plannen om betalingen op regelmatige tijdstippen uit te voeren

  We raden handelaren die grote aantallen terugkerende transacties verwerken aan om het volgende in te schakelen kaarsysteemupdates

Met de invoering van de nieuwe systemen Visa Account Updater (VAU) en Mastercard's Automatic Billing Updater (ABU) kan Trust Payments nu bij kaartsystemen controleren of de kaartgegevens van de klant vóór de abonnementsbetalingen zijn bijgewerkt (bijv. om te controleren of de klant een nieuwe kaart heeft gekregen) en vervolgens automatisch deze nieuwe kaartgegevens gebruiken bij volgende abonnementsbetalingen voor de klant. Zodra dit is ingeschakeld, is er geen extra configuratie van uw systeem nodig.

Deze functionaliteit moet worden ingeschakeld op uw site referentie(s) voordat deze kan worden gebruikt. Neem contact op met uw accountmanager om u aan te melden voor deze oplossing.

 

Configuratie

Om het abonnement in te plannen in onze Subscription Engine, moet je de definitie van elk abonnementsveld begrijpen.

 

Inschrijvingsvelden

subscriptiontype

Dit veld geeft het type abonnement aan dat moet worden verwerkt. Uw systeem kan de volgende twee waarden indienen:

 • "RECURRING" wordt gebruikt wanneer de klant een terugkerende betaling doet voor telkens een nieuw product/dienst (bijvoorbeeld een tijdschriftabonnement). Voor de meeste handelaren is de subscriptiontype moet worden ingesteld op "RECURRING".
 • "INSTALLMENT" wordt alleen gebruikt in bepaalde gevallen bij bepaalde acquirers*. Het is bedoeld voor wanneer een klant een enkele bestelling koopt, waarbij de betaling in verschillende termijnen wordt geïnd (bijvoorbeeld €100 per maand betalen voor een bestelling totdat deze volledig is betaald).

*Installaties worden ondersteund voor winkeliers met een Trust Payments acquiring account. Als u een andere acquiring bank gebruikt, moet u contact opnemen met ons Support Team om te controleren of deze functie wordt ondersteund voordat u verder gaat.

subscriptionnumber

Tenzij anders vermeld, beginnen abonnementen met subscriptionnumber = 1. De subscriptionnumber wordt automatisch verhoogd bij elke volgende abonnementsbetaling totdat het de waarde van de subscriptionfinalnumber veld, wanneer geen verdere betalingen zullen worden geprobeerd. Een voltooid abonnement wordt weergegeven door een subscriptionnumber die hoger is dan de overeenkomstige subscriptionfinalnumber.

  Wij staan u toe een abonnement te starten vanaf een hogere waarde dan 1. Dit is om u in staat te stellen de verwerking van een vorig abonnement voort te zetten, met behoud van het aantal reeds verwerkte betalingen.

Nieuwe abonnementen moeten altijd beginnen met subscriptionnumber = 1. Begin alleen met een hogere waarde wanneer u een eerder abonnement hervat, met dezelfde betalingsgegevens.

 

Subscription Engine-velden

subscriptionunit

Dit veld vertegenwoordigt de tijdseenheid tussen elk abonnement. Dit kan ofwel "DAY" of "MONTH" zijn.

  Dit veld moet absoluut in HOOFDLETTERS ("DAY" of "MONTH") bij de gateway worden ingediend.

subscriptionfrequency

In combinatie met eenheid bepaalt de frequentie hoe vaak betalingen worden verwerkt.
bijvoorbeeld voor een betaling om de 7 dagen: subscriptionfrequency = 7 en subscriptionunit = DAY
bijvoorbeeld voor een betaling om de 2 maanden: subscriptionfrequency = 2 en subscriptionunit = MONTH

subscriptionfinalnumber

Dit wordt gebruikt om het aantal te verwerken betalingen in de loop van het abonnement in te stellen:

 • Bij de verwerking van een gecombineerd AUTH SUBSCRIPTION verzoek:
  Als subscriptionnumber = 1
  en subscriptionfinalnumber = 12
  Er zijn in totaal 12 betalingen (de eerste AUTH + 11 abonnementsbetalingen).
 • Bij de verwerking van een gecombineerd ACCOUNTCHECK SUBSCRIPTION verzoek:
  Als subscriptionnumber = 1
  en subscriptionfinalnumber = 12
  Er zullen 11 betalingen in totaal (De eerste ACCOUNTCHECK + 11 abonnementsbetalingen)
  (De eerste ACCOUNTCHECK telt mee voor het uiteindelijke aantal)

Als de subscriptionfinalnumber waarde is "0", zal de Subscription Engine betalingen voor onbepaalde tijd inplannen totdat de gebruiker het abonnement handmatig op Inactief.

subscriptionbegindate

Dit veld verwijst naar wanneer de eerste geautomatiseerd betaling zal worden verwerkt. Vanaf dat moment gebruiken wij de gegevens die in de subscriptionunit en subscriptionfrequency velden (zoals hierboven beschreven) om de abonnementsbetalingen op gezette tijden automatisch te verwerken.

bijv. Als een abonnementsaanvraag wordt ingediend op 5 januari 2018
het interval is 1 MONTH (subscriptionfrequency = 1 en subscriptionunit = MONTH)
en subscriptionbegindate is 2018-01-08,
de eerste automatische betaling wordt verwerkt op 8 januari 2018, en alle volgende betalingen worden verwerkt op de 8e van elke maand.

Als u de subscriptionbegindate, zullen we de subscriptionunit en subscriptionfrequency velden hierboven om de eerste automatische betaling automatisch te plannen.
bijv. In hetzelfde scenario als hierboven, maar zonder het indienen van de subscriptionbegindate, zou de eerste geautomatiseerde betaling op 5 februari 2018 (1 MONTH na het oorspronkelijke verzoek) worden verwerkt. Alle volgende betalingen zullen op de 5e van elke maand worden verwerkt.

  Abonnementen starten aan het einde van de maand

Maandabonnementen die aan het einde van de maand worden ingepland, worden op de 28e dag verwerkt.

Als de datum van de eerste automatische betaling de 29e, 30e of 31e dag is, worden alle volgende betalingen in de daaropvolgende maanden op de 28e dag verwerkt. Dit is om problemen te voorkomen met abonnementsbetalingen in maanden die minder dagen hebben dan andere.

 

Abonnementen beheren

Hoewel de Subscription Engine betalingen automatisch verwerkt, moet je deze activiteit nog steeds in de gaten houden en actie ondernemen als zich een probleem voordoet (bijvoorbeeld als een transactie wordt geweigerd):

 

Waar nu?

  Abonnement plannen met onmiddellijke betaling

Uw app zal een gecombineerd THREEDQUERY, AUTH, SUBSCRIPTION verzoek moeten verwerken.

Links naar documentatie:
Payment Pages . JavaScript Library . Android SDK. iOS SDK

Abonnement plannen zonder onmiddellijke betaling

Uw app zal een gecombineerd THREEDQUERY, ACCOUNTCHECK, SUBSCRIPTION verzoek moeten verwerken.

Links naar documentatie:
Payment Pages . JavaScript Library . Android SDK. iOS SDK

Was dit artikel nuttig?
0 van de 0 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in