Glossarium van EMV 3-D Secure terminologie

Wrijvingsloze betaling

Een van de voordelen van versie 2 van EMV 3-D Secure is de verbeterde aard van de controles die in real time tijdens het afrekenen worden uitgevoerd, waardoor de kaartuitgever met grotere zekerheid kan bepalen of een bepaalde transactie geen frauderisico inhoudt. Hierdoor wordt voor de meeste legitieme transacties correct vastgesteld dat zij veilig kunnen worden uitgevoerd zonder dat de klant wordt gevraagd zijn identiteit te verifiëren. Daarom worden scenario's waarin de klant de betaling kan voltooien zonder onderbreking van het 3-D Secure-proces vaak "wrijvingsloze" genoemd.

step-up authenticatie

Wanneer EMV 3-D Secure controles twijfels oproepen over de bedoelingen van de klant tijdens een betaalsessie, kan de klant gevraagd worden om extra stappen uit te voeren om zijn identiteit te verifiëren. Dit kan inhouden dat de klant een vooraf toegewezen pincode of wachtwoord invoert, biometrische beveiliging gebruikt (d.w.z. vingerafdruk of gezichtsherkenning) of twee-factor authenticatie uitvoert (waarbij de klant wordt gevraagd een code in te voeren die naar een ander apparaat van de klant is verzonden). De term "step up" wordt gebruikt om aan te geven hoe beveiligingsmaatregelen worden aangescherpt in situaties waarin de kaartuitgever vermoedt dat de rekening van de klant een hoger frauderisico met zich meebrengt.

Term URL (termurl)

Bij integratie met onze Android of iOS SDK, is de termurl nodig in de JWT payload om 3-D Secure authenticatie uit te voeren. Deze URL wordt gebruikt om de kaartuitgever te instrueren waarheen de browser van de klant moet worden gestuurd nadat deze is geverifieerd op de ACS van de kaartuitgever.

Was dit artikel nuttig?
1 van 1 vond dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in