Wat is het wachtwoordbeleid voor Portal gebruikersaccounts?

  Helaas is het hier beschreven product momenteel alleen beschikbaar in het Engels.

When setting the password for your Portal user account, you must adhere to our password policy:

  • Must be at least 8 characters in length.
  • Must contain at least one UPPERCASE letter: A-Z
  • Must contain at least one lowercase letter: a-z
  • Must contain at least one number: 0-9
  • Must contain at least one of the following special characters:
    • " ! # $ % & ’ ( ) * + , - . / \ : ; < = > ? @ [ ] ^ _ ` { | } ~
  • Must NOT contain part of your username.
  • Must NOT contain your first or last name.
  • Must NOT be the same as any of your last 5 passwords.
Was dit artikel nuttig?
0 van de 0 vonden dit nuttig
Hebt u meer vragen? Dien een verzoek in